Disciplina opţională „Educaţia ecologică” a fost inclusă în programul şcolar pentru pentru anul de învăţământ 2015-2016, prin ordinul ministrului Educaţiei 8 septembrie curent.
Ieri, Ministerul Mediului şi Centrul Regional de Mediu (REC Moldova), au organizat împreună cu Ministerul Educaţiei o activitate dedicată formării şi cultivării conştiinţei ecologice la elevii din Republica Moldova.
În vederea facilitării procesului cognitiv, autoritatea centrală de mediu, de comun cu ministerul de resort, au lansat iniţiativa de editare şi distribuire gratuită în toate instituţiile de învăţământ general a suportului didactic şi a ghidului pentru învăţători şi profesori, destinat predării adecvate a disciplinei respective.
Setul didactic „Educaţie ecologică”, editat cu sprijinul Fondului Ecologic Naţional, reprezintă o valoare teoretico-practică prin necesitatea unei abordări sistemice în domeniul educaţiei ecologice, prin dezvoltarea unor competenţe durabile pe dimensiunea protecţiei mediului înconjurător, precum şi prin responsabilizarea cetăţenilor, în contextul utilizării raţionale a resurselor naturale şi a conservării biodiversităţii.Autoritatea centrală de mediu este ferm convinsă că disciplina opţională este bine motivată şi că datorită acesteia elevii se vor implica mai activ în protejarea mediului.
Ministerul Mediului îşi reafirmă angajamentul contribuirii la educaţia ecologică a tinerei generaţii şi va continua colaborarea cu Ministerul Educaţiei pentru a promova şi încetăţeni cultura ecologică.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE