Partidele politice vor putea primi donații prin numerar de la persoane fizice în sumă totală ce nu depășește trei salarii medii pe economie. Comisia Electorală Centrală a făcut  modificări în Regulamentul privind finanțarea activității partidului. Membrii CEC au mai decis ca în rapoartele financiare ale formațiunilor politice să nu mai fie indicat locul de muncă al donatorului, ceea ce l-a nemulțumit pe unul din membrii CEC. 

„Un moment legat de modificări în legislație este faptul că recent s-a introdus o normă prin care de azi înainte donatorii pot face donații către partidele politice în numerar în sumă de pînă la trei salarii medii pe economie stabilite pentru anul respectiv, iar donațiile ce depășesc această limită se vor face exclusiv prin operațiuni bancare”, a susținut în cadrul ședinței secretarul CEC, Veaceslav Agrigoroae. Sergiu Gurduza s-a abținut de la vot, fiind nemulțumit de faptul că nu se va indica unde muncesc donatorii partidelor.

„Dacă în informația conținută în rapoartele anuale ale partidelor politice privind cheltuielile și veniturile, noi nu publicăm locul de muncă al donatorilor, toată această raportare își pierde sensul. Aprobăm norme bune, însă scăpăm din vedere cel mai important element”, a declarat Sergiu Gurduza. Totodată, membrii CEC au propus introducerea în regulament a unor anexe noi. O anexă se referă la raportul operativ lunar privind efectivul de personal din staful partidului, iar o altă anexă se referă la bunurile imobile pe care le deține partidul.

Modificarea regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice a fost propusă în vederea majorării gradului de transparență a procesului de finanțare.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE