Președintele țării, Nicolae Timofti, s-a adresat la Curtea Constituțională cerând interpretarea unor prevederi. Șeful statului a cerut explicarea situației în cazul expirării duratei mandatului său și apariția vacanței funcției.
Curtea a menționat că interimatul funcţiei de Preşedinte al Republicii Moldova, survine doar în caz de vacanţă a funcţiei în urma demisiei sau demiterii Preşedintelui, a imposibilității temporare sau definitive de a-şi exercita atribuţiile sau a decesului și se asigură în conformitate cu art.91 din Constituţie (în ordine, de preşedintele Parlamentului sau de primul-ministru).
Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură a determina schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât considerentele, cât şi dispozitivul hotărârii menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.
Curtea Constituţională a menționat prin hotărârea sa din 4 martie, în care a subliniat că efectele acesteia nu se extind asupra Preşedintelui Republicii Moldova, ales prin votul Parlamentului exprimat la 16 martie 2012. Astfel, acesta rămâne în funcţie până la expirarea mandatului pentru care a fost ales, astfel cum prevăd dispozițiile articolului 80 alineatul (2) din Constituție, şi anume până la depunerea jurământului de către Preşedintele nou-ales.
Decizia Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE