Moldovenii de peste hotare ar putea să-şi ridice paşapoartele de la consulatele şi ambasadele ţărilor în care se află. Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor a decis simplificarea, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a procedurilor de obţinere a paşaportului prin intermediul misiunilor diplomatice şi consular.
În acest sens, reprezentanţii celor două ministere au elaborat Ordinul comun de aprobare a „Instrucţiunii privind modul de documentare cu paşaport al cetăţeanului Republicii Moldova prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulareale RM din străinătate”. Ordinul va intra în vigoare odată cu publicarea lui în Monitorul Oficial, iar detaliile ce ţin de noua procedură vor fi publicate pe pagina electronică www.registru.md
“Principalul scop al acestui proiect de decizie constă în facilitarea procedurii de eliberare a paşaportului cetăţeanului R.Moldova care se află temporar peste hotare, în statul de reşedinţă, inclusiv celor care au dobîndit sau redobîndit cetăţenia Republicii Moldova”, a declarat Alexandru Oleinic, Ministerul TIC, menţionând că “această măsură se încadrează perfect în programul amplu de acţiuni de simplificare a acesului populaţiei la procesul de documentare”.
„Instrucţiunea” prevede că cetăţenii care se află în străinătate provizoriu, vor avea posibilitatea de a depune cerere de perfectare a paşapoartului prin intermediul misiunilor diplomatice şi consulare în cazul în care a expirat termenul de valabilitate a paşaportului, furtului sau pierderii acestuia în străinătate, documentare cu cel de-al doilea paşaport valabil, documentarea minorilor, născuţi peste hotare. Potrivit procedurii stabilite în „Instrucţiune”, solicitantul paşaportului va fi identificat prin actul de identitate, va depune o cerere tip la oficiul consular, la care va anexa poze în conformitate cu cerinţele stabilite pentru a fi transmise ÎS „Registru” pentru personalizare.
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va asigura primirea cererilor şi eliberarea paşapoartelor prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Moldovei, iar MTIC, prin intermediul ÎS „CRIS „Registru” va asigura procesul de eliberare a paşapoartelor în conformitate cu prevederile Ordinului comun.
Termen de examinare a cererilor este de până la 30 de zile.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE