În trimestrul III al anului 2009, veniturile disponibile lunare ale populaţiei au constituit 1272,5 lei, pe când cheltuielile - 1394,8 lei.
Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică, în termeni nominali, cheltuielile au crescut faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 8,1%. În termeni reali însă, cheltuielile totale de consum s-au majorat cu 10%.
Cea mai mare parte a cheltuielilor a fost destinată acoperirii necesarului de consum alimentar – 44,7% (cu 5,8 puncte procentuale mai mult faţă de trimestrul III 2008). Pentru întreţinerea locuinţei o persoană în medie a alocat 15,7% din cheltuielile totale de consum (- 3,4 p.p), iar pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte - 11,4% (- 1,5 p.p). Celelalte cheltuieli au revenit pentru sănătate (5% faţă de 4,9% în trimestrul III 2008), comunicaţii (4,5%), transport (4,6% faţă de 4,7%), dotarea locuinţei (3,6% faţă de 4,9%), învăţământ (0,6%) etc.
Veniturile populaţiei din mediul urban au fost în medie cu 449 lei sau cu 41,5% mai mari decât ale populaţiei din mediul rural. Totodată, populaţia rurală în comparaţie cu cea urbană este dependentă într-o proporţie mai mare de transferurile din afara ţării, ponderea acestora în venituri fiind de 18,3%.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE