Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a analizat activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) pentru anul 2023. Analiza a fost efectuată în baza Raportului de activitate al CtEDO pentru anul respectiv şi a studierii jurisprudenţei CtEDO în cauzele moldoveneşti.

În anul 2023, CtEDO a recepționat 653 de cereri îndreptate împotriva Moldovei, cu 2% mai mult decât în 2022. Astfel, Moldova se află pe locul 5 din cele 46 de ţări membre ale Consiliului Europei în ceea ce privește numărul de cereri depuse pe cap de locuitor. În 2023, moldovenii s-au adresat la CtEDO de 6,5 ori mai des decât media europeană.

La 31 decembrie 2023, 1 149 de cereri moldoveneşti încă aşteptau să fie examinate. Circa 97% dintre acestea au şanse mari de succes. Această cifră este mai mare decât numărul total de cereri în baza cărora Moldova a fost condamnată în cei 26 de ani de când poate fi acționată la CtEDO. În ceea ce priveşte numărul cererilor ce așteaptă examinarea, Moldova este pe locul 10 din cele 46 de ţări membre ale Consiliului Europei.

Până la 31 decembrie 2023, CtEDO a pronunţat 599 de hotărâri în cauzele moldoveneşti, dintre care 24 – în anul 2023. În 516 (86%) dintre acestea a fost constatată cel puțin o violare comisă de Republica Moldova. La acest capitol, Moldova devansează Marea Britanie, Germania, Portugalia, Spania sau Olanda, ţări care au aderat la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) cu mult timp înaintea Moldovei și au o populație mult mai numeroasă decât cea a Moldovei.

În ceea ce privește numărul de hotărâri pronunțate în 2023, Moldova s-a plasat pe locul 11 din cele 46 de țări membre ale Consiliului Europei și tot pe locul 11 în ceea ce privește numărul total de hotărâri pronunțate împotriva sa.

Cele mai frecvente tipuri de violări constatate de CtEDO în cauzele moldoveneşti rămân a fi: neexecutarea hotărârilor judecătoreşti, maltratarea, anchetarea inadecvată a maltratărilor şi deceselor, detenţia în condiţii proaste, detenția ilegală și casarea neregulamentară a hotărârilor judecătoreşti irevocabile.

În baza tuturor hotărârilor şi deciziilor pronunțate până la sfârșitul anului trecut, Republica Moldova a fost obligată să plătească 22 813 920 EUR, dintre care 365 722 EUR în 2023.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE