Astfel, într-un raport elaborat de Secretariatul CE, Comitetul de Miniştri menţionează progresul obţinut de Moldova în ceea ce ţine de îndeplinirea obligaţiilor statutare restante, precumşi ale angajamentelor asumate la momentul aderării la organizaţie.
 
De asemenea, a fost punctată continuitatea şi intensitatea dialogului între Republica Moldova şi Forul de la Strasbourg.
Potrivit Raportului, Republica Moldova pare să se afle pe calea cea dreaptă în finalizarea implementării angajamentelor sale faţă de Consiliul Europei şi în procesul său de integrare europeană.
 
Totodată, autorităţilor naţionale li se sugerează să acorde o atenţie sporită transferului de facto al instituţiilor penitenciare de la MAI la Ministerul Justiţiei şi să adopte o lege anti-discriminare comprehensivă.
 
De menţionat că, statele membre ale Consiliului Europei au încurajat în unanimitate dezvoltarea în continuare a programelor de cooperare, destinate RM, în special pentru susţinerea reformelor în domeniul justiţiei şi organelor ocrotirii normelor de drept, acordarea asistenţei pre-electorale şi măsurilor de consolidare a încrederii dintre cele două maluri ale râului Nistru. 

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE