La Centrul UNESCO din Paris a fost lansată o nouă resursă electronică – World Digital Library (WDL) – Biblioteca Digitală Mondială, creată de Biblioteca Congresului SUA şi UNESCO – organizaţie a ONU pentru învăţământ, ştiinţă şi cultură. Aici pot fi găsite documente rare privind istoria Moldovei, precum şi numeroase cărţi, manuscrise, hărţi, filme şi înregistrări audio colectate din multe biblioteci naţionale. Biblioteca digitală este poziţionată ca un instrument educaţional unic în lume, materialele fiind accesate gratuit şi traduse în şapte limbi – engleză, arabă, chineză, spaniolă, franceză, portugheză şi rusă.  
WDL include o ediţie rară a romanului nipon ce datează din sec. XI, fiind considerat drept unul dintre cele mai vechi monumente ale literaturii din lume. De asemenea, aici poate fi vizualizată prima hartă geografică pe care a apărut America, precum şi imaginea unor antilope descoperite în Africa de Sud, care, potrivit savanţilor, au aproximativ 8 mii de ani.
Una dintre rarităţile de pe „rafturile” Bibliotecii Digitale Mondiale este o hartă generală a Basarabiei, extrasă din „Atlasul geografic al Imperiului Rus, Regatului Poloniei şi Marelui Ducat al Finlandei”, lucrare compilată de colonelul V.P. Piadişev, conform datelor topografice de la 1821, care include 61 de hărţi ale Imperiului Rus. Atlasul reprezintă şi o dovadă concludentă a faptului cât de minuţios şi amănunţit munceau topografii militari ruşi la alcătuirea hărţilor în primul sfert al secolului XIX-lea. Lucrarea în cauză se păstrează în fondurile Bibliotecii Naţionale ale Rusiei.
O altă raritate bibliografică – „Album de călătorie din Rusia meridională şi Crimeea, prin Ungaria, Valahia şi Moldova” (Album du Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée, par la Hongrie, La Valachie et la Moldavie), lucrare apărută între 1840-1842, în 4 volume, şi constituie materializarea documentară a expediţiei întreprinse în 1837 de industriaşul şi filantropul rus Anatoli Demidov (1812-1870) prin sud-estul Europei şi părţile sudice ale Imperiului Rus. Acesta a fost însoţit de mai mulţi oameni de ştiinţă, ingineri şi artişti francezi. Pe parcursul călătoriei a fost adunată o valoroasă colecţie de date geografice, istorice, culturale, demografice şi economice ale acestor zone străbătute, care erau aproape necunoscute de restul lumii. Cele 4 volume conţin o serie de 64 de litografii şi multe alte ilustraţii şi schiţe care vin să îmbogăţească datele culese în timpul acestei călătorii.
Denis Auguste Marie Raffet (1804-1860), artistul expediţiei, a realizat 64 de planşe litografiate şi numeroase schiţe şi ilustraţii. Demidov a dedicat această lucrare ţarului Nicolai I, deşi acesta a fost deranjat de faptul că nici un rus nu a participat la expediţia în cauză. În ciuda caracterului său ştiinţific, lucrarea a avut un mare succes şi a fost retipărită în franceză şi tradusă în engleză şi italiană. Ţările pe care le-a vizitat Demidov şi sunt descrise în respectiva lucrare reprezintă teritoriile actuale ale Ungariei, României (partea de la Dunăre, Muntenia şi Moldova), Republicii Moldova şi Ucrainei. O copie electronică a acestei cărţi a fost prezentată Bibliotecii Congresului SUA.
„Această carte este bine cunoscută istoricilor din Moldova și un exemplar se află în fondul Bibliotecii Naţionale a Moldovei. Suntem plăcut surprinşi de faptul că această lucrare, care face parte din patrimoniul cultural mondial, a devenit o sursă de informare celor care au acces la internet”, susţine Iurie Colesnic, directorul Editurii „Muzeum”.
Platforma on-line WDL include şi o carte poştală a provinciei Basarabia, ce datează din 1856. Cartea poştală reprezintă o imagine de ansamblu a culturii, istoriei, economiei şi geografiei provinciei: râuri, munţi, oraşe mari şi ramurile-cheie ale industriei (plugăritul, creşterea vitelor, plutăritul lemnului, pescuitul, tutunăritul, podgorii, imaşuri). Cartea poştală în original se păstrează în fondurile Bibliotecii Naţionale ale Rusiei.
Pe verso figurează harta şi emblema provinciei, informaţii despre populaţia ei, costume şi obiceiuri. Se menţionează că populaţia Basarabiei este constituită din moldoveni, ruşi, greci, bulgari, sârbi, armeni, tătari, ţigani şi colonişti germani. Numărul total al populaţiei este de 792 mii de oameni.
Site-ul www.wdl.org oferă funcţii de căutare şi navigare după diferite criterii: tematică, data editării sau situarea geografică a obiectului şi reuneşte, pentru momente, în calitate de parteneri, 26 de biblioteci din 19 ţări ale lumii, inclusiv din Franţa, Egipt, Mexic, Irak.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE