Republica Moldova se confruntă cu o dificilă sarcină de a face faţă concomitent mai multor slăbiciuni structurale, dar indiferent cât de dificil ar părea, identificarea unor soluţii, cel puţin pentru un anumit interval de timp, nu ar trebui tratată drept o misiune imposibilă, este una din concluziile studiului „Moldova 2009: Raport de stare a ţării”, prezentat joi, 8 aprilie, de Centrul „Expert-Grup”.
Amplasarea geografică şi înzestrarea cu resurse naturale nu sunt favorabile unei dezvoltări facile pe termen lung, potrivit studiului. Resursele umane sunt cel mai valoros activ de care dispune ţara şi pe care ar putea să le utilizeze pe calea unei dezvoltări durabile, dar este cunoscută experienţa tristă când de două decenii este înregistrat un exod masiv de „creieri şi braţe de muncă”, mai constată autorii.
Versiunea moldovenească a politicii economice a inclus până de curând un set de practici administrative opace şi arbitrare ce au permis guvernului să controleze mediul de afaceri.
Ca oricare alt stat mic, Republica Moldova se află sub influenţa marilor jucători geopolitici, fiind concomitent un loc de congruenţă dar şi de confruntare a intereselor marilor puteri, potrivit aceluiaşi studiu.
Raportul abordează situaţia critică în care se află Republica Moldova în momentul de faţă şi implicaţiile pe care le poate avea aceasta, evaluează obiectiv cadrul de dezvoltare a ţării şi furnizează unele soluţii la problemele ce derivă din provocările interne şi externe: criza economică, energetică şi ecologică, guvernare deficitară, democraţie fragilă şi obstacole în calea dezvoltării economice.
Publicaţia “Moldova 2009: Raport de Stare a Ţării” se află la a doua ediţie şi este elaborată de Centrul Analitic Independent Expert-Grup în cadrul proiectului “Moldova 2009: Raport de Stare a Ţării – Continuarea dezvoltării într-un mediu intern şi extern turbulent”. Proiectul a beneficiat de suportul financiar oferit de Black Sea Trust (Bucureşti, România) şi de Balkan Trust for Democracy (Belgrad, Serbia).

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE