Cu circa 4 milioane de lei a fost prejudiciat bugetul statului şi a condiţionat cheltuieli suplimentare de 2,2 mln de lei, ca urmare a fraudelor financiare admise la reconstrucţia Spitalului de boli tuberculoase din satul Vorniceni, raionul Străşeni. Cel puţin aşa arată un raport al auditului Curţii de Conturi, prezentat joi, 3 iunie.
Potrivit auditului, Ministerul Sănătăţii nu a monitorizat strict valorificarea a circa 93,6 mln de lei alocate din bugetul de stat pentru renovarea spitalului de TBC.
Astfel, au fost identificate un şir de încălcări grave şi neconformităţi referitor la executarea reală a lucrărilor de construcţie efectuate şi achitate în anii 2007-2009, iar calitatea lor nu corespunde cerinţelor şi normelor în construcţii şi angajamentelor contractuale. Situaţia creată denotă că mijloacele financiare publice alocate au fost irosite şi nu au atins efectul aşteptat.
De asemenea, echipa de audit a depistat nereguli la renovarea altor unităţi ale spitalului, printre care se numără două fântâni arteziene, blocul patomorfologic, spălătoria, ospătăria, blocurile - alimentar şi curativ, cazangeria, precum şi edificiile adiacente.
Deşi, lucrările de construcţie la acestea urmau să fie finalizate şi date în exploatare în perioada 2007-2008, staţia de epurare a apelor menajere nu funcţionează până în prezent şi prezintă un pericol ecologic pentru mediul înconjurător şi sănătatea pacienţilor, dar şi a personalului.
Totodată, aceasta creează impedimente serioase în asigurarea procesului de funcţionare a spitalului la nivel acceptabil din punct de vedere sanitaro-ecologic.
Curtea de Conturi a expediat raportul către Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei pentru examinarea tuturor încălcărilor constatate. 

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE