Capacitatea Ministerului Mediului de a monitoriza activităţile de gestionare a deşeurilor este afectată de lipsa unei strategii în domeniu. Aceasta se arată în raportul Curţii de Conturi asupra auditului mediului, prezentat în cadrul unei şedinţe, marţi, 1 iunie.
Astfel, echipa de audit a constatat că sistemul actual pentru reglementarea şi gestionarea colectării şi eliminării deşeurilor solide în R. Moldova nu este eficient şi nu minimizează efectele negative asupra mediului în urma eliminării deşeurilor.
Curtea a stabilit că mijloacele alocate din Fondul Ecologic Naţional în sumă de 40554,8 mii lei nu au contribuit la ameliorarea situaţiei din domeniu. Reieşind din scopul proiectelor finanţate de Fondul Ecologic Naţional se constată că nu a fost realizat nici un proiect privind implementarea colectării separate cu prelucrarea ulterioară a deşeurilor.
Potrivit raportului Curţii, statul nu dispune de o capacitate tehnologică suficientă pentru colectarea, reciclarea sau recuperarea deşeurilor şi utilizarea lor în calitate de materie primă secundară pentru alte procese tehnologice. Sistemul actual de plăţi pentru depozitarea deşeurilor nu contribuie la reducerea cantităţii formării acestora.
De asemenea, echipa de audit a constatat şi lipsa unui cadru legislativ şi normativ privind incinerarea deşeurilor, lipsind şi condiţiile necesare de tratare a unora dintre acestea.
Datele statistice arată că suprafaţa ocupată de gunoişti în 2008 constituia 1402,27 ha, din care gunoişti autorizate – 944,15 ha şi neautorizate – 458,12 ha. Comparativ cu anul 2007 suprafaţa gunoiştilor s-a majorat cu 82 ha.
Din numărul total de 1531 localităţi, în 380 localităţi salubrizarea este organizată în mod planificat, iar în 1143 – cu desfăşurarea la comandă. Numărul total al depozitelor menajere solide este de 1759, dintre care autorizate doar 981.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE