Ameliorarea mecanismului de finanţare a sistemului judecătoresc, prin soluţii de ordin legislativ şi organizatoric fac parte din Planul de acţiuni pentru implementarea Concepţiei privind finanţarea sistemului judecătoresc pentru anii 2010-2013, elaborat de Ministerul Justiţiei  şi aprobat ieri de Guvern.

Prin acest Plan de acţiuni, Guvernul îşi propune elaborarea unor reglementări pentru stabilirea eficientă a bugetelor instanţelor judecătoreşti, care să elucideze ambiguităţile referitoare la procedura de elaborare şi prezentare pentru aprobare a bugetelor instanţelor judecătoreşti, să stabilească criteriile de elaborare a bugetelor, precum şi să excludă gestionarea financiară neadecvată a acestora.
De asemenea, Planul de acţiuni pentru implementarea Concepţiei privind finanţarea sistemului judecătoresc pentru anii 2010-2013 include efectuarea unui studiu privind oportunitatea amendării legislaţiei în scopul delimitării clare a atribuţiilor Ministerului Justiţiei şi ale Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul determinării politicii bugetare, precum şi elaborarea amendamentelor necesare în legislaţie.
Planul de acţiuni prevede şi elaborarea unei baze de date a sediilor instanţelor judecătoreşti, ce va conţine informaţii despre suprafaţa acestora, anul de dare în exploatare, evaluarea stării actuale, ceea ce va permite stabilirea, în conformitate cu criterii obiective, a priorităţilor privind necesităţile de întreţinere şi reparaţie a clădirilor instanţelor de judecată.
Menţionăm că, acţiunile prevăzute în Planul de acţiuni vor fi implementate în limita alocaţiilor bugetare, iar unele din acestea vor fi realizate cu suportul tehnic acordat de USAID prin intermediul Programului de Asistenţă Rapidă Pentru Buna Guvernare.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE