Ministerul Justiţiei respinge acuzaţiile precum că ar împiedica revenirea Societăţii Române de Televiziune cu programul TVR1 în spaţiul mediatic al Republicii Moldova.

Potrivit unui comunicat de presă, Ministerul Justiţiei nu gestionează frecvenţele din spaţiul audiovizual al RM şi nu poate interveni în niciun mod în procedurile de gestionare sau de distribuire a acestora.
Gestionarea frecvenţelor ţine de competenţa Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA), iar partea tehnică de gestionare a emiţătoarelor pe frecvenţele de stat este în sarcina Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor (MTIC).
“Ministerul Justiţiei are tangenţe cu acest caz doar în contextul procedurilor în care este antrenat Guvernul Republicii Moldova în faţa CEDO”, se arată în comunicatul de presă.
 La 31 iulie 2007 CCA a decis să scoată la concurs frecvenţa pe care o deţinea SRTV. În rezultatul acestui concurs, la 25 septembrie 2007 frecvenţa acordată SRTV a fost transmisă unei alte companii. SRTV a considerat că lipsirea sa de dreptul de transmite programul TVR1 pe frecvenţa dată este ilegală, şi a atacat-o în instanţa de judecată.
SRTV a pierut acest dosar în instanţele moldoveneşti, însă a formulat o plângere la CEDO.
“La ora actuală, hotărârea Curţii Supreme de Justiţie (CSJ) din 10 iulie 2008, prin care CCA a avut câştig de cauză, este în vigoare. Prin urmare, până când nu se va expune CEDO în acest caz, se prezumă că actele administrative contestate sunt valabile şi produc efecte juridice. Deoarece există o hotărâre irevocabilă a CSJ, care statuează asupra legalităţii actelor CCA privind frecvenţa SRTV, este imposibil de a retrage frecvenţa dată de la actualul titular”, precizează serviciul de presă al ministerului.
SRTV a iniţiat în octombrie 2009 o procedură de reglementare amiabilă, pe care Ministerul Justiţiei a acceptat să o urmeze, în vederea revenirii TVR1 în spaţiul audiovizual al Republicii Moldova. Aceasta este o procedură standard pentru asemenea cazuri.
În context, Ministerul Justiţiei informează că este gata să încheie o tranzacţie de împăcare între Guvern şi SRTV imediat ce părţile în acest dosar (SRTV, CCA, MTIC) vor identifica o soluţie acceptabilă pentru ele.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE