Statul anunță o masură drastică pentru fermierii care vor prezenta date eronate despre terenurile deținute. Astfel, fermierii care vor prezenta informații greșite vor trebui să restituie subvențiile pe care le-au primit și vor fi incluși în lista de interdicție a Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură.

În acest sens, pentru o mai bună organizare și transparență a datelor despre terenuri, Cadastrul funciar urmează să fie digitalizat. Trecerea la format electronic are loc după ce anul trecut au fost revizuite actele normative din domeniu, printre care și Codul Funciar care va intra în vigoare în martie 2025. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a informat despre noile reglementări ce țin de responsabilitățile deținătorilor de terenuri.

Actualmente, Cadastrul funciar este gestionat de autoritățile publice locale pe suport de hârtie, cuprinzând un ansamblu de date și documente despre regimul juridic al terenurilor, atribuirea lor deținătorilor, parametrii cantitativi și calitativi, precum și valoarea lor economică. Acest sistem s-a dovedit a fi ineficient, susține secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șarban. Astfel, au fost operate modificări, în urma cărora agricultorii vor avea mai multe beneficii, iar procesul de obținere a subvențiilor s-au ajutoarelor din partea statului va fi mult mai simplu.

„Pentru obținerea subvențiilor la acciza pentru motorină Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură are nevoie de un dosar. În dosarul respectiv trebuie să fie anexate documentele care atestă dreptul de posesie a terenului. Producătorii nu puteau să arate că mai dețin terenuri pentru care efectuează anumite cheltuieli prin procurarea de motorină. Acum, producătorul va putea să declare la primărie că mai deține o suprafață X de terenuri”.

Șefa Direcției îmbunătățiri funciare și fond funciar a ministerului de resort, Angela Dogotari, a precizat că pentru o mai bună organizare, actualizare, accesibilitate și transparență a datelor despre terenuri, Cadastrul funciar va fi digitalizat.

„Conform Codului Funciar, în termen de 30 de zile, fiecare proprietar de terenuri și deținător de terenuri este obligat să informeze în scris autoritatea publică locală despre schimbarea modului de folosință. Dacă luăm ca exemplu terenurile agricole, în cazul în care terenul este arabil și a fost plantată o viță-de-vie, este necesar ca deținătorii de terenuri să informeze autoritățile publice locale despre schimbarea modului de folosință”.

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare încurajează agricultorii/proprietarii legali de terenuri să prezinte autorităților locale contractele de arendă, subarendă sau să comunice dreptul de posesiune odată cu obținerea acestuia, cel târziu până în luna mai.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE