Mărimea medie a minimului de existenţă în anul 2008 a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1368,1 lei, fiind în creştere cu 24,4% faţă de anul 2007. Creşterea minimului de existenţă a fost determinată atât de creşterea preţurilor la produsele alimentare, cât şi de schimbările care au avut loc în structura cheltuielilor de consum ale populaţiei, transmite Politik cu referire la datele Biroul Naţional de Statistică (BNS).

Evoluţia trimestrială a minimului de existenţă în anul 2008 a înregistrat tendinţe similare anului precedent, excepţie fiind trimestrul II, pentru care a fost înregistrat cea mai mare valoare a minimului de existenţă pe parcursul anului, deoarece în această perioadă a fost înregistrat un nivel mai înalt al preţurilor comparativ cu celelalte perioade ale anului.

În funcţie de mediu de reşedinţă, minimul de existenţă pentru anul 2008 se caracterizează prin valori maxime pentru mediul urban (1482,8 lei) şi respectiv valori minime pentru mediul rural (1287,6 lei). Acest decalaj este determinat de diferenţele existente în componenţa coşului alimentar şi a structurii cheltuielilor de consum a gospodăriilor din mediul urban şi rural.

Pe categorii de populaţie valoarea maximă a minimului de existenţă revine populaţiei în vârstă aptă de muncă – 1446,5 lei, şi în special bărbaţilor – 1534,7 lei. Pentru pensionari minimul de existenţă a constituit 1167,4 lei şi reprezintă 85,3% din valoarea medie pentru total populaţie. Mărimea medie a pensiei lunare stabilite la 1 ianuarie 2009 a constituit 646,4 lei şi acoperă valoarea minimului de existenţă pentru această categorie de populaţie în proporţie de 55,4%.

Minimul de existenţă pentru copii reprezintă în medie 1267,4 lei lunar, cu o diferenţiere a acestui indicator în dependenţă de vârsta copilului de la 491,0 lei pentru un copil în vârstă de până la 1 an până la 1405,9 lei pentru un copil în vârstă de 7-15 ani. În condiţiile în care indemnizaţiile lunare pentru îngrijirea copiilor până la 1,5 ani constituie în medie 322,6 lei pentru persoanele asigurate şi 150 lei pentru cele neasigurate, aceste plăţi sociale acoperă necesarul pentru copii în vârstă de până la 1 an în proporţie de 65,7% şi 29,5%, aceşti indicatori fiind în creştere faţă de 2007 respectiv cu 7,2 şi 3 puncte procentuale.

În raport cu veniturile disponibile ale populaţiei se constată o scădere a co-raportului dintre acest indicator şi mărimea medie a minimului de existenţă faţă de anii precedenţi, dat fiind că minimul de existenţă a înregistrat un ritm de creştere mai mare comparativ cu cel înregistrat în cazul veniturilor populaţiei.

În anul 2008, salariul mediu al unui angajat a constituit 2529,7 lei şi s-a mărit faţă de anul precedent în valoare nominală cu 22,5%. Totodată, minimul de existenţă pentru populaţia în vârstă aptă de muncă a constituit 1446,5 lei şi a înregistrat o creştere cu 24,8%, fapt ce a determinat o scădere în raportul dintre minimul de existenţă şi salariul mediu.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE