Parlamentul se întrunește în ședință Deputații urmează să examineze mai multe proiecte de legi, printre care o nouă redacție a Codului Funciar, Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a mass-mediei pentru anii 2023-2026 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia. Va fi audiat și Raportul anual de activitate al furnizorului public de servicii media Compania ”Teleradio-Moldova” pentru anul 2022 și Raportului privind executarea bugetului Instituției Publice Compania ”Teleradio-Moldova” pentru anul 2022. Audierea Raportului de activitate a Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare al Instituției Publice Compania ”Teleradio-Moldova” pentru anul 2022. De asemenea urmează să fie adoptat un    proiect de hotărâre cu privire la Rezoluția Adunării ,,Moldova Europeană’’, adoptată în Piața Marii Adunări Naționale la 21 mai 2023. Legislativul are inclus pe ordinea de zi și un proiect de modificare a datei și numele sărbătorii de 9 mai

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE