Executivul urmează să aprobe proiectul Legii Bugetului pentru anul 2024. Parametrii bugetului public național au fost estimați reieșind din prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anii 2024-2026, precum și din obiectivele politicii bugetar-fiscale. Veniturile bugetului public național pentru anul 2024 se estimează la peste 107 miliarde de lei, cu 4,4% mai mult față de aprobat (modificat) pe anul 2023. Majorarea veniturilor va fi susținută, în primul rând, de restabilirea economică, impactul politicilor de stat de susținere a sectoarelor economice, precum și din contul unor măsuri ale politicii fiscale și vamale și de administrare mai bună a veniturilor. Partea majoră în structura veniturilor bugetului public național o dețin impozitele si taxele. Astfel, în anul 2024 acestea vor constitui circa 63,4% (67955,1mil. lei), cu 5 617,4 mil. lei mai mult (62 337,7 mil. lei) față de aprobat (modificat) în 2023.

În structura veniturilor BPN, granturile se prognozează să dețină suma de 2 miliarde, 475 de milioane de lei mil. lei).

Deficitul bugetar va fi de circa 15,6 miliarde lei. Finanțarea deficitului bugetului public național în anul 2024 se va efectua din surse interne și externe, în special prin restabilirea acoperirii necesităților definanțare a deficitului bugetar din surse interne, prin valorificarea împrumuturilor pentru finanțarea proiectelor din surse externe.

Pe partea de cheltueili, Fondul rutier ar urma să fie alocate circa 1,656 miliarde lei, iar în Fondul de reducere a vulnerabilității energetice – peste 1,566 miliarde lei. Totodată, în Fondul de rezervă al Guvernului ar urma să fie alocate 150 milioane lei, iar în Fondul de intervenție – 250 milioane lei. Fondul de subvenționare pentru agricultură 1 miliard 600 de milioane de lei. Dacă ne referim la domenii, pentru apărare vor fi alocați 1 miliard 620 de milioane de lei, ordine publică și securitate națională se prevăd alocații în sumă de 6 miliarde 526 miloane de lei. Pentru ocrotirea sănătății anul 2024 se prevăd alocații în sumă de 9 miliarde 308,6 miloane de lei.

Astfel, în proiectul de lege a bugetului de stat pentru anul 2024 au fost incluse bugetele autorităților independente în sumă totală 2 043,3 mil. lei, dintre care:

- Secretariatul Parlamentului - 185 696,2 mii lei;

- Aparatul Președintelui Republicii Moldova - 38 209,3 mii lei;

- Curtea Constituțională - 25 922,3 mii lei;

- Curtea de Conturi - 58 513,4 mii lei;

- Consiliul Superior al Magistraturii - 582 371,2 mii lei;

- Consiliul Superior al Procurorilor - 25 347,1 mii lei;

- Procuratura Generală - 425 065,0 mii lei;

- Oficiul Avocatului Poporului - 24 458,4 mii lei;

- Comisia Electorală Centrală - 363 916,1 mii lei;

- Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal - 11 137,6

mii lei;

- Consiliul Audiovizualului - 17 104,2 mii lei;

- Consiliul Concurenței - 26 799,5 mii lei;

- Autoritatea Națională de Integritate - 23 709,5 mii lei;

- Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea

Egalității - 6 676,4 mii lei;

- Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor - 9 059,9 mii lei;

- Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - 19 669,6 mii lei;

54

- Centrul Național Anticorupție - 155 421,8 mii lei;

- Centrul pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării -

20 000,0 mii lei;

- Institutul Național al Justiției - 24 263,6 mii lei.

De asemenea Executivul aprobă și Proiectul Bugetului Fondului social și cela al medicinii

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE