Valoarea impozabilă a livrărilor de mărfuri, servicii de producție proprie va constituie costul de producție al acestora. Ministerul Finanțelor propune completarea articolului 99 alineatul (4) din Codul fiscal în partea ce ține de aprecierea bazei impozabile cu TVA în cazul în care mărfurile, serviciile de producție proprie a contribuabilului se transmit fără plată terților persoane.

Totodată, proiectul legii ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2024 prevede abrogarea alineatul (21) al articolului 1011 ce prevede restituirea TVA pentru investiţiile (cheltuielile) capitale efectuate până la 31 decembrie 2011, în contextul în care termenul de prescripție prevăzut pentru acestea a expirat.

De asemenea, se propune completarea articolului 102 alineatul (12) din Codul fiscal în partea ce ține de acordarea dreptului la deducerea sumei TVA în luna în care a avut loc livrarea, în cazul emiterii de către furnizor a facturii fiscale sau a facturii fiscale electronice (e-facturii) în baza avizelor de însoțire a mărfii, până la data de 10 inclusiv a lunii următoare celei care a avut loc livrarea documentată.

Modificarea respectivă va permite automatizarea proceselor de evidență a mărfurilor în situațiile în care sunt utilizate avizele de însoțire a mărfurilor, precum și va asigura optimizarea volumului de documentație pe hârtie.

Anularea scutirii de TVA la importul autoturismelor

În vederea respectării angajamentelor de armonizare a legislației fiscale și vamale, se propune modificarea regimului fiscal aplicat autoturismelor prin impozitarea acestora cu TVA pe principii generale, începând din 1 ianuarie 2025, cu micșorarea graduală  a cotei accizei.

O altă propunere ține de modificarea punctului 30) al articolului 103 din Codul fiscal în scopul evitării interpretărilor duale și eliminării incertitudinilor aferente aplicabilității scutirii de TVA fără drept de deducere, prin racordarea prevederilor la noțiunile din domeniul energic în partea ce ține de lucrările de construcție și montaj al centralelor electrice eligibile care produc din surse regenerabile energie.

Ce ține de modificările la Codul de procedură penală proiectul abrobat de guvern va eficientiza rocesul penal, iar judecarea cauzelor se va desfășura cu mai puține tergiversări care vor permite instituțiilor de drept să instrumenteze dosarele într-un termen mai restrâns.

Astfel, vor fi lichidate unele prevederi care împiedică buna desfășurare a procesului judiciar - spre exemplu - schimbarea sediului sau a completului de judecată. În același timp, ședința de judecată va putea fi amânată o singură dată, la cererea motivată a inculpatului, apărătorului sau procurorului.

De asemenea, au fost revizuite prevederile privind admiterea, desemnarea și înlocuirea apărătorului. În situațiile în care un apărător va lipsi nejustificat sau va refuza să exercite apărarea, acesta va fi înlocuit pentru perioada absenței nejustificate.

Totodată, potrivit proiectului, va fi extinsă utilizarea de către instanțele de judecată a videoconferinței pentru persoanele aflate în detenție. Audierea acestora prin videoconferință va avea loc în prezența unui apărător ales sau desemnat. La fel, martorii vor putea fi audiați prin videoconferință, în cazul în care nu va fi posibilă prezența acestora în ședințele de judecată.

Proiectul de lege mai prevede un acord de cooperare dintre învinuiți și instituțiile de drept. Prin urmare, persoanele care își recunosc vina și doresc să coopereze cu ancheta, vor avea posibilitatea să negocieze categoria de pedeapsă precum și forma de executare. Această procedură vizează doar procuraturile specializate în combaterea corupției și crimei organizate.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE