Guvernul a aprobat Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru anul 2024.

Prin Legea bugetului de stat pe anul 2024, pentru Fondul rutier, destinat întreținerii și reparației drumurilor publice naționale cu o lungime totală de 5963 km, au fost alocate mijloace financiare în sumă de 1 635 946,3 mii lei. 

Astfel, se propune repartizarea mijloacelor alocate pe capitole de cheltuieli după cum urmează: 1. Întreținerea curentă a drumurilor publice naționale pe timp de vară - sunt alocate mijloace financiare în volum de 366 710,5 mii lei  pentru lucrări de întreținerea curentă a îmbrăcămintei asfaltice, din beton de ciment, din pământ, lucrărilor de artă/podurilor și podețelor pe toată rețea de drumuri naționale cu lungimea de 5 963 km.

2. Întreținerea curentă a drumurilor publice naționale pe timp de iarnă – sunt alocate mijloace financiare în sumă de 90 400,0 mii lei,  pentru pregătirea către sezonul de iarnă, instalarea parazăpezilor, asigurarea cu material antiderapant, achiziționarea utilajelor și mecanismelor pentru executarea lucrărilor de deszăpezire și combatere a lunecușului, etc.

3. Lucrări și servicii pentru întreținerea periodică – sunt alocate mijloace financiare în volum de 184 566,3 mii lei pentru executarea lucrărilor de întreținere periodică a îmbrăcăminților din beton asfaltic și beton de ciment (execuția tratamentelor bituminoase, straturi bituminoase subțiri executate la rece de tip ,,slurry seal”, etc.), lucrărilor de siguranță rutieră (montarea semnelor și indicatoarelor rutiere, consolelor, parapetelor de tip ,,NEW Jersey”, etc.),  lucrărilor de artă/poduri și podețe, amenajarea pavilioanelor auto, construcția și reparația trotuarelor, construcția pavilioanelor auto pentru pasageri și a locurilor de parcare, etc.

4. Lucrări privind reparații la drumuri și poduri – sunt alocate mijloace financiare în sumă de 58 810,5 mii lei, sunt preconizate lucrări pentru reparația îmbrăcăminților rutiere (conform anexei nr. 3) și a lucrărilor de artă/ poduri și podețe.  

5. Reparații capitale a drumurilor și podurilor (conform anexei 1), în proiectul programului se preconizează executarea lucrărilor de reparație capitală a drumurilor și construcțiilor inginerești în sumă de 737 350,0 mii lei.

6. Elaborarea și adaptarea documentelor normative, regulamente și specificații tehnice – sunt alocate mijloace financiare în sumă de 1 095 mii lei.

7. Gestionarea drumurilor publice (inclusiv cheltuieli de arbitraj și judecată) – sunt alocate mijloace financiare în volum de 80 000 mii lei.

8. Executarea lucrărilor de proiectare, evaluarea drumurilor și podurilor, procurarea terenurilor - se alocă suma de 70 000 mii lei care cuprind următoarele. - Obiecte în tranziție - termenele de finalizare al acestora este prevăzut în anul curent, valoarea acestor obiective constituie 63 096,28 mii lei. - Obiective noi 5 obiecte de drumuri și 17 lucrări de artă actualizare, proiectare și expertize

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE