Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a organizat, astăzi, consultări publice asupra CONCEPȚIEI de comunicare strategică și contracarare a dezinformării, a acțiunilor de manipulare a informației și ingerințelor străine pentru anii 2024-2028. Le ședință au participat deputați, directorul Centrului de Comunicare Strategică, Ana Revenco, reprezentanți ai Ministerului Apărării, ai Ministerului Afacerilor Interne, ai Consiliului Audiovizualului și ai asociațiilor din domeniu.

Concepția a fost elaborată de Centrul pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării. Documentul reprezintă viziunea cu caracter programatic asupra modului în care comunicarea strategică și contracararea dezinformării, a acțiunilor de manipulare a informației și ingerințelor străine vor contribui la îndeplinirea misiunii Centrului pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării pe parcursul perioadei 2024 – 2028.

Tot la ședință, Ana Revenco a prezentat deputaților o viziune a funcționării Centrului privind Combaterea Dezinformării despre structura și efectivul-limită ale Centrului. Se propune ca structura lui să aibă un efectiv de 35 de unități. Instituția va fi condusă de un director și un director adjunct. Acolo va mai activa Direcția analiza și conștientizare situațională, Direcția consolidarea rezilienței, Direcția dezvoltare și parteneriate, precum și serviciile informare, audit intern, financiar, juridic etc. Bugetul instituției este de 20 milioane de lei

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE