La sfârșitul săptămânii trecute a fost lansat studiul ”Integrarea Europeană a R. Moldova – premise, avantaje și oportunități pierdute”. Echipa de cercetare a prezentului studiu este formată de un grup de economiști: Elena Benea-Popușoi, Andrei Stratan, Corneliu Guțu, Marcel Chistruga, Dorin Recean, Sergiu Porcescu, Elena Terzi, Eugen Hristev și coordonatorul Dumitru Moldovanu.
Dumitru Moldovanu, decanul facultății de relații internaționale ASEM a menționat pentru Politik că ”este o carte care a fost plămădită la inițiativa președintelui Academiei de Științe a Moldovei și urmărește scopul de a trece în revistă sinteza stării economiei R. Moldova în raport cu criteriile de aderare la Uniunea Europeană (UE) de a vedea unde suntem și ce mai avem de făcut”.

La întrebarea de ce au numit studiul ”Integrarea Europeană a R. Moldova – premise, avantaje și oportunități pierdute”, D. Moldovanu a răspuns ” deoarece procesul de aderare la UE se tărăgănează foarte mult, fiindcă Moldova a vut o ocazie frumoasă să obțină statutul de țară asociată în 1999, dar aceste posibilități nu au fost folosite și acestea au constituit niște oportunități pierdute. Aceste pierderi sunt condiționate de faptul că Moldova în ultimii 10, 15 ani s-a dezvoltat în ritmuri mult mai mici. Dacă am fi avut statut de țară asociată ne-am fi dezvoltat cel puțin cu 9, 10 %, astfel reducând decalajul de dezvoltare în UE”.     

”Cartea pornește de la necesitatea de a schimba accentul de la integrare la asociere și aderare, la toate procesele în carte sunt analizate o eventuală aderare la UE. Din acest punct de vedere, noi, am încercat să analizăm care sunt premisele aderării, în ce măsură corespunde economia R. Moldova criteriilor de convergență de la Compenhaga, care ar fi costurile și avantajele aderării Moldovei la UE”, a specificat Moldovanu.
Eugen Hristev, doctorand ASEM, expert delegația UE la Chișinău referinduse la importanța cărții a menționat ”prin lansarea studiului dat am vrut să vedem mai precis care sunt acele locuri înguste sau cele mai stringente probleme care ne frânează aderarea noastră la UE”.   
”Faptul că la moment nu avem un sistem al calității racordat la sistemul calității al Uniunii Europene ne dă ceea ce avem în prezent, cu toate că UE ne-a deschis porțile pe piața lor. Însă, noi, încă, nu putem utiliza acest avantaj. Agenții economici de la noi nu sunt în stare să exporte”, a adăugat Hristev.
Întrebați experții dacă studiul este destinat studenților de la ASEM, Dumitru Moldovanu a răspuns că ”este pentru un auditoriu mult mai larg, nu doar pentru studenți. De fapt, este o cercetare științifică care poate fi difuzată, popularizată prin manuale, articole”.
Studiul a fost lansat de către Academia de Științe în colaborare cu Academia de Studii Economice.  

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE