Funcţionarii publici care doresc să se autoinstruiască la distanţă în domeniul tehnologiilor informaţionale, comunicaţiilor au posibilitatea să facă acest lucru accesând bannerul „Lecţii electronice” de pe pagina web a Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor (MTIC).
Cursurile electronice sunt repartizate în 8 module cu nivel de bază şi avansat. Participantul poate opta pentru modulul de instruire, în conformitate cu cerinţele faţă de funcţia publică ocupată şi nivelul iniţial de pregătire. Fiecărui modul şi nivel îi corespunde un anumit număr de credite de studiu. Funcţionarul public va putea primi Certificatul ce atestă cunoaşterea TIC dacă va acumula un anumit număr de credite. Testarea competenţelor se efectuează în regim automatizat cu ajutorul calculatorului, însă funcţionarii publici vor putea obţine Certificatul Naţional de Operare pe Calculator doar după ce vor susţine testarea în cadrul unui Centru de Certificare.
Proiectul a fost elaborat de specialiştii PNUD, în perioada ianuarie – decembrie 2009 şi este parte a Proiectului Guvernului Republicii Moldova susţinut de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare „Edificarea e-Guvernării în Moldova-2”.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE