Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) informează despre demararea procesului de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM). Acest proces, preconizat pentru 6 luni, vine să ajute instituţia să identifice vulnerabilităţile la corupţie şi să îmbunătăţească activitatea acesteia, comunică Politik.md.
Conform Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupţie în instituţiile publice, CNA, la iniţiativa Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, a selectat Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM) pentru realizarea procesului de evaluare a riscurilor de corupţie. 
În acest scop, prin ordinul directorului ISM, în septembrie curent a fost desemnat grupul de evaluare a riscurilor de corupţie, format din persoane cu funcţii de conducere din cadrul ISM  şi un reprezentant al Direcţiei Generale Prevenirea Corupţiei a CNA cu atribuţii de instruire, consultare şi acordare de asistenţă grupului. 
Inspectoratul de Stat al Muncii exercită control de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative în domeniul muncii la întreprinderi, instituţii şi organizaţii, cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare, la persoane fizice care angajează salariaţi, precum şi în autorităţile administraţiei publice centrale şi locale.  În acest sens, Inspectoratul desfăşoară activităţi de punere în aplicare a legii prin control şi supraveghere, constatare de conformitate sau încălcare a legislaţiei muncii, considerate potrivit pct. 10 din Metodologie, activităţi vulnerabile legate de sarcinile externe ale Inspectoratului.  
Procesul de evaluare va finaliza cu un set de propuneri de îmbunătăţire a activităţii instituţiei evaluate în domeniul de prevenire a corupţiei, care vor fi elucidate în Planul de Integritate, coordonat în prealabil cu subdiviziunile vizate ale instituţii şi aprobat prin ordinul directorului.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE