Întreprinderile industriale din Republica Moldova au fabricat, în şapte luni ale anului 2009, producţie în valoare de 12432.8 mil. lei sau cu 24.7% mai puţin decât în ianuarie-iulie 2008, a anunţat Biroul Naţional de Statistică. După şase luni declinul a fost de 24.9 la sută.
Scăderea producţiei industriale a fost determinată de reducerea producţiei în întreprinderile din industria extractivă cu 36,5%, industria prelucrătoare - cu 27,1%, sectorul energetic - cu 5,1%, ceea ce a cauzat micşorarea volumului total de producţie, respectiv, cu 0,7%, 23,4% si 0,6%.
Micşorarea volumului producţiei industriale a fost cauzată în special de către întreprinderile cu activităţi principale de industrie: fabricarea de articole de îmbrăcăminte - cu 18,6% (ponderea în total producţie industrială constituie - 10,0%); producţia altor produse din minerale nemetalifere (fabricarea sticlei, elementelor din beton, ipsos şi ciment etc.) - cu 43,7% (ponderea - 9,6%); fabricarea vinului - cu 33,0% (ponderea - 6,1%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne - cu 22,4% (ponderea - 4,5%); producţia de articole din cauciuc şi din material plastic - cu 25,2% (ponderea - 3,0%); fabricarea băuturilor alcoolice distilate - cu 36,6% (ponderea - 2,4%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor - cu 32,6% (ponderea - 2,4%); fabricarea încălţămintei - cu 51,6% (ponderea - 1,8%).

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE