Peste 200 de agenţi economici din Rusia şi Republica Moldova, inclusiv regiunea transnistreană, vor participa la forul investiţional moldo-rus. În contextul întrunirii Comisiei interguvernamentale moldo-ruse va avea loc un for investiţional de amploare, care are drept obiectiv promovarea oportunităților investiţionale ale Republicii Moldova. Scopul acestuia este de a oferi o platformă viabilă pentru schimbul de informaţii, discutarea problemelor şi perspectivelor dezvoltării cooperării economice bilaterale şi consolidarea parteneriatelor între comunităţile de afaceri din Rusia şi Moldova.
La For sunt invitaţi să participe agenţi economici care au deja relaţii cu partenerii din ţara noastră, dar şi companii ruseşti care vor să pătrundă pe piaţa Republicii Moldova şi viceversa, sau care intenţionează să identifice un investitor. Deja au fost colectate mai multe propuneri investiţionale din domeniul agriculturii, infrastructurii transportului şi drumurilor, tehnologii informaţionale, etc.
Din delegația rusă vor face parte peste 70 de reprezentanți ai mediului de afaceri, ministerelor și instituțiilor de profil, experți. Totodată, peste 140 de participanţi din partea Republicii Moldova au fost înregistraţi în calitate de participanţi la lucrările forului, inclusiv 26 de întreprinderi din regiunea  transnistreană a Republicii Moldova.
Obiectivul principal al acestui for investiţional este de a intensifica fluxurile investiţionale în Republica Moldova, prin atragerea atenţiei investitorilor ruşi, către Republica Moldova, ca o destinaţie favorabilă investiţiilor. Totodată Ministerul Economiei urmăreşte, prin organizarea acestui eveniment să faciliteze dialogul între investitori şi companiile locale, să promoveze proiectele investiţionale de perspectivă, să focuseze atenţia investitorilor ruşi asupra unor sectoare concrete ale economiei naţionale, dar şi să sprijine potenţialii investitori la stabilirea de  contacte valoroase aici.
În prima zi a Forului, pe 14 noiembrie, vor fi organizate 3 grupuri de lucru cu tematică specializată: Investiţii – potenţial şi oportunităţi; Operaţiunile de export-import, probleme şi soluţii; Cooperarea regională, mecanisme ale Parteneriatului Public-Privat. La reuniuni vor participa experți și reprezentanți ai mediului de afaceri din ambele state. În urma dezbaterii problematicilor menționate, concluziile participațiilor la mesele rotunde vor fi rezumate și prezentate membrilor comisiei interguvernamentale.
Pe 15 noiembrie, la ”Leogrand Convention Center” se va desfășura forul economic propriu-zis, la care va lua parte și viceprim-ministrul Valeriu Lazăr, ministru al economiei.
Pe 16 noiembrie, delegaţia din Rusia vor avea posibilitatea să se familiarizeze cu oportunitățile investiționale ale Parcului Industrial ”Tracom”, Portului Internațional Liber ”Giurgiulești” și Zonelor Economice Libere din Moldova. Participanţii la forul investiţional vor avea posibilitatea la solicitare  să se documenteze, inclusiv să viziteze obiectivele cu capital de stat, scoase recent la privatizare.
La 16 noiembrie, la Chişinău se va desfăşura şedinţa a 13-a a Comisiei mixte interguvernamentale moldo-ruse pentru colaborare economică. În premieră, la iniţiativa ministrului Economiei, Valeriu Lazăr, copreşedinte al Comisiei interguvernamentale moldo-ruse de cooperare economică, au fost invitaţi la lucrările Comisiei mixte moldo-ruse şi reprezentanţi ai regiunii din stânga Nistrului.
În data de 16 noiembrie va avea loc şedinţa plenară a  Comisiei interguvernamentale moldo-ruse de cooperare economică. După şedinţă, copreşedinţii Comisiei, viceprim-ministrul Valeriu Lazăr şi viceprim-ministrul Dmitri Rogozin, vor oferi declaraţii de presă, preconizate pentru intervalul de timp 12.45-13.10.
De menționat că, evenimentul este organizat de Ministerul Economiei, Organizaţia pentru Atragerea Investiţiilor şi Promovarea Exporturilor (MIEPO), Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, Camera de Comerţ şi Industrie a Federaţiei Ruse, Consiliul Rus de Business pentru Cooperare cu Republica Moldova şi va avea loc în perioada 14-15 noiembrie curent.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE