Cur­tea de Apel Chi­și­nău a men­ți­nut, astăzi, 6 apri­lie 2016, deci­zia pri­mei instanțe prin care blo­ggerul rus Edu­ard Baghi­rov era con­dam­nat la cinci ani de închi­soare, cu exe­cu­ta­rea pedep­sei în peni­ten­ciar de tip semiîn­chis, comunică Politik.md cu referire la Ziarul de Gardă.
Eduard Baghirov a fost găsit vinovat de con­sti­tu­i­rea unui grup cri­mi­nal orga­ni­zat și orga­ni­za­rea sau con­du­ce­rea unor dez­or­dini în masă. Infor­ma­ția a fost con­fir­mată de Pro­cu­ra­tură. Dra­goș Che­traru, avo­ca­tul din ofi­ciu a lui Baghi­rov, ne-a spus că deci­zia a fost luată după o sin­gură ședință de jude­cată și după ce i-au fost res­pinse soli­ci­tă­rile de a audia careva mar­tori.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE