Din 2012 toți agenții economici ar putea plăti impozit unic în mărime de 10 la sută, însă cu menţinerea tuturor facilităţilor fiscale generale şi individuale privind impozitul pe venit. Aceasta se arată în proiectul Ministerului Finanțelor, privind obiectivele politicii fiscale şi politicii de administrare fiscală pe anii 2011 – 2013 ca parte componentă a Cadrului Bugetar pe Termen Mediu.
Solicitat de Politik, Adrian Lupușor, analist economic Expert-Grup, a menționat că mai multe studii efectuate arată că impozitul pe venit nu reprezintă o constrângere majoră a oamenilor de afaceri, aceștia întâmpinând probleme de alt gen în activitatea lor.
”Impozitul de 10 la sută este unul foarte mic, fiind și cel mi mic impozit din UE. Această intenție a Guvernului ar fi binevenită pentru bugetul statului, care în ultima perioadă se află în deficit. Sectorul privat - ar trebui să contribuie și el la formarea bugetului statului” a mai precizat Lupușor.
Proiectul, afișat pe site-ul Ministerului Finanțelor pentru dezbateri, presupune că impozitul pe venit pentru persoanele fizice nu se va schimba, acesta constituind 7 la sută pentru cetățenii cu venit anual de până la 25 de mii și respectiv 18 la sută pentru cei care au un venit ce depășește această sumă.
De asemenea, în proiect se prevede menţinerea nivelului cotelor generale ale contribuţiilor de asigurări sociale de 29% şi medicale de 7%, cu distribuirea în aceleaşi proporţii pentru angajator şi angajat. Aceste taxe ar putea fi reduse numai în cazul în care agenţii economici vor majora salariile cu 10-30 la sută.
Menționăm, că de la 1 ianuarie 2008 pentru persoanele juridice se aplică cota de 0 % pe profitul care este investit din nou în afaceri. Esenţa instituirii cotei 0% constă în scutirea de impozite a resurselor ce rămân la dispoziţia antreprenorului și aplicarea impozitului numai în cazul când venitul este distribuit între acţionari.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE