Reformarea sistemului de finanţe publice locale şi respectarea principiilor autonomiei locale va permite autorităţilor locale să îşi îndeplinească în mod efectiv competenţele pentru care au fost investite cu încrederea cetăţenilor.
Acestea sunt principalele recomandări ale experților IDIS ”Viitorul” din cadrul studiului „Statutul juridic şi finanţarea drumurilor locale în R. Moldova”, lansat miercuri, 3 martie.
Pentru că drumurile locale sunt într-o stare dezastruoasă, autorităţile publice locale (APL), care ar trebui să le repare şi să le întreţină, sunt lipsite de posibilitatea financiară de a interveni. Asta fiindcă resursele financiare destinate drumurilor locale sunt colectate de către autorităţilor centrale, care ulterior le distribuie arbitrar şi discriminatoriu, susțin autorii studiului.
În acest sens, experții IDIS ”Viitorul”, Ion Beschieru și Aliona Timofeenco recomandă Guvernului să acopere financiar cheltuielile legate de menţinerea drumurilor locale prin transferuri cu destinaţie specială către APL.
”Statutul drumurilor locale este incert. Deşi reparaţia şi întreţinerea drumurilor locale este o competenţă proprie APL, Legea drumurilor, contrar prevederilor constituţionale, nici măcar nu recunoaşte existenţa dreptului de proprietate a unităţilor administrative teritoriale asupra drumurilor locale, menţionând că drumurile publice pot fi doar proprietate de stat sau privată”, a spus Ion Beschieru.
Autorii studiului au conchis că starea rea și foarte rea a drumurilor locale este de peste 90%. Motiv fiind și existența lacunelor și contradicțiilor legislative în domeniu, cât și lipsa unui mecanism de finanțare adecvat.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE