Guvernul se întrunește, miercuri, 16 noiembrie în ședință. Pe agendă sunt 12 subiecte, iar primul este cel cu privire la cadre.

1. Cu privire la cadre

2. Pentru aprobarea proiectului de lege privind gazele fluorurate cu efect de seră (Număr unic 394/MM/2022) dl Vladimir Bolea

3. Pentru aprobarea Programului Național pentru Ocuparea Forței de Muncă 2022-2026 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia (Număr unic 488/MMPS/2022) dl Marcel Spatari

4. Cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1276/2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă (Număr unic 696/MMPS/2022) dl Marcel Spatari

5. Cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 894/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de control ale Inspectoratului de Stat al Muncii (Număr unic 407/MMPS/2022)dl Marcel Spatari

6. Cu privire la aprobarea Conceptului sistemului informațional „Protecția Socială” (Număr unic 548/CNAS/2022) dna Elena Țîbîrnă

7. Pentru modificarea Regulamentului cu privire la verificarea proiectelor și a execuției construcțiilor și expertizarea tehnică a proiectelor și construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 361/1996 (Număr unic 440/MIDR/2022) dl Andrei Spînu

8. Cu privire la instituirea și aprobarea Conceptului Sistemului informațional integrat „e-ANSA” (Număr unic 556/MAIA/2022) dl Vladimir Bolea

9. Cu privire la aprobarea Programului de management integrat al frontierei de stat pentru anii 2022-2025 (Număr unic 561/MAI/2022) dna Ana Revenco

10. Cu privire la modificarea fondatorului unor instituții de învățământ (Număr unic 568/MEC/2022) dl Anatolie Topală

11. Pentru modificarea anexelor nr. 3 și nr. 4 la Hotărârii Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile (Număr unic 443/MF/ 2022) dl Dumitru Budianschi

12. Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (IL 163/2022) dl Dumitru Budianschi

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE