Salariile patronilor întreprinderilor de stat, a celor cu un capital majoritar de stat și a întreprinderilor monopoliste vor fi reduse. Guvernul a dat aviz pozitiv unei inițiative legislative, în acets sens, propusă de unii deputați ai PLDM. Potrivit proiectului, salariile acestor conducători vor fi reduse de la 5 până la 3 salarii medii lunare ale angajaților unității conduse.
De asemenea, se prevede că și premiul acestora să nu poată depăși 6 salarii de funcție lunare pe an, ținându-se cont de rezultatele activității ecnomico-financiare ale instituției. Potrivit notei informative, această prevedere va lichida decalajul excesiv dintre nivelul de salarizare a conducătorului și a angajaților unității economice conduse, motivând conducătorul să mărească salariile pentru angajații unității.
„Salariul de bază și alte drepturi salariale pentru admiistratorii întreprinderilor de stat, conducătorii întreprinderilor monopoliste cu capital majoritar de stat și ai întreprinderilor monopoliste se stabilesc în contractele de management, încheiate între fondatorul întreprinderii de stat sau consiliul societății pe acțiuni și conducătorii respective. Totodată, cuantumul lunar total al salariului conducătorilor unităților menționate nu poate depăși mărimea întreită a salariului mediu lunar în ansamblu pe unitatea condusă”, se arată în nota inițiativei legislative.
Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele normative în concordanță cu prezenta lege. Aceasta va fi înaintată în Parlament spre aprobare.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE