Guvernul a aprobat Planul de stabilizare şi relansare economică a Moldovei, în cadrul ședinței de miercuri, 18 noiembrie. Vicepremierul, ministrul Economiei Valeriu Lazăr a menţionat, costul total al planului este de 10 mlrd. lei. Potrivit lui Lazăr, mai multe acţiuni prevăzute în Plan nu ai acoperire bugetară şi în acest sens se mizează pe susţinerea donatorilor externi.
Programul prevede 3 capitole de bază: stabilizarea şi optimizarea finanţelor publice; relansarea activităţii economice; asigurarea unei protecţii sociale eficiente şi juste.
Primul capitol cuprinde obiectivele ce au drept scop identificarea surselor pentru majorarea veniturilor publice şi diminuarea deficitului bugetar. Întru asigurarea acestora au fost propuse un şir de măsuri, precum ar fi majorarea începând cu 2010 a accizelor pentru autoturismele de lux, ţigări şi băuturi alcoolice, majorarea cotelor impozitelor pe venit din câştigurile obţinute la jocurile de noroc până la 18 %, relansarea privatizării patrimoniului de stat etc.
În domeniul managementului finanţelor publice va fi revizuită metodologia de elaborare şi executare a bugetului şi elaborarea unui nou sistem informaţional de management financiar. Totodată, primul capitol prevede un şir de acţiuni concrete în domeniile administraţiei publice, educaţiei, sănătăţii, agriculturii, ştiinţei, infrastructurii drumurilor.
Cel de-al doilea capitol, al relansării economice are trei obiective de bază: reducerea poverii administrative şi fiscale pentru desfăşurarea afacerilor, facilitarea accesului antreprenorilor la mijloacele financiare pentru iniţierea şi dezvoltarea afacerilor şi stimularea investiţiilor publice şi private.
Ultimul capitol al planului îşi pune drept obiectiv susţinerea categoriilor social-vulnerabile şi prevenirea excluziunii sociale, precum şi susţinerea angajării în câmpul muncii a şomerilor şi emigranţilor reveniţi în ţară.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE