Ministerul Finanțelor dă asigurări că riscuri de neexecutare/stopare a cheltuielilor aprobate în buget, nu există, dat fiind faptul că bugetul dispune de resurse financiare suficiente și asigură în permanență un management prudent al lichidităților. Autoritățile susțin că gestionarea eficientă a finanțelor publice reprezintă o prioritate maximă.

În primele 5 luni ale anului curent, la bugetul public național (BPN) au fost acumulate venituri în sumă de 33,5 miliarde lei, fiind în creștere cu 5,5 miliarde lei față de perioada similară a anului trecut. 

Cheltuielile au constituit 36,6 miliarde lei, care comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021 sunt mai mari cu 5,4 miliarde lei. Executarea BPN s-a încheiat cu un deficit în sumă de 3,1 miliarde lei, iar soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor componente ale bugetului public național au constituit 10,5 miliarde lei.

Veniturile bugetului de stat în perioada ianuarie - mai 2022 au constituit 21,2 miliarde lei. Comparativ cu perioada similară a anului trecut acestea s-au majorat  cu  3,8 miliarde lei. 

Veniturile administrate de către Serviciul Fiscal de Stat au constituit 9,8 miliarde lei, cu 2 miliarde lei mai mult față de aceeași perioadă a anului 2021, iar veniturile administrare de către Serviciul Vamal au constituit 12,6 miliarde lei, fiind în creștere cu 2,4 miliarde lei, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. 

Cheltuielile bugetului de stat au fost executate în sumă de 25,4 miliarde lei, cu 4 miliarde lei mai mult decât în perioada similară a anului trecut.  Executarea bugetului de stat s-a încheiat cu un deficit în sumă de 4,2 miliarde lei, iar soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului de stat  au constituit 6,7 miliarde lei.

Ministerul Finanțelor a asigurat onorarea tuturor angajamentelor de plată pentru lunile ianuarie - mai a anului curent, toate plățile fiind finanțate integral.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE