Femeile care lucrează peste hotarele ţării trimit cei mai mulţi bani acasă. Potrivit lui Sergiu Sainciuc, viceministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, mai mult de 1/3 din persoanele migrate (2009) au fost femei. Astfel, a precizat Sainciuc în cadrul unei conferinţe la Geneva, femeile migrante constituie o sursă importantă de venit atât în ţările de origine, cât şi în cele de destinaţie. Numai în acest an, remitenţele totale au constituit 1,8 mlrd dolari.
În cadrul conferinţei cu genericul „Femeile şi Migraţia în Europa şi Ţările CSI”, care a avut loc la 4 noiembrie la Geneva, viceministrul a subliniat şi câteva probleme cu care se confruntă femeile în străinătate. Cea mai mare problemă fiind lipsa posibilităţii de a beneficia de asigurările sociale în ţările de destinaţie.
Alte teme discutate în cadrul mesei rotunde au fost responsabilităţile ţărilor de origine şi de destinaţie cu privire la apărarea drepturilor femeilor migrante; discriminarea cu care se confruntă femeile migrante în ţările de destinaţie din cauza diferenţelor culturale, barierelor de limbă; metode de sporire a sensibilităţii la dimensiunea de gen în politicile migraţionale şi de integrare europene şi ale ţărilor CSI.
Precizăm că discuţia panel face parte din şirul de evenimente organizate în comun de Fondul Naţiunilor Unite de Dezvoltare pentru Femei (UNIFEM), Comisia Economică a ONU pentru Europa şi Oficiul Înaltului Comisariat pentru Drepturile Omului la Geneva, întru celebrarea aniversării a 30-ea de la adoptarea Convenţiei cu privire la Eliminarea tuturor formelor de Discriminare împotriva Femeilor (CEDAW).

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE