Comisia de evaluare a performanțelor procurorului general suspendat de drept Alexandr Stoianoglo și-a încheiat misiunea, după aproximativ jumătate de an de activitate.

Astfel, Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a publicat raportul de circa 129 de pagini, în care procurorul general suspendat, Alexandr Stoianoglo a primit calificativul „nesatisfăcător”.

În aceste condiții, în urma modificării Legii cu privire la Procuratură de către majoritatea parlamentară, se va dispune revocarea acestuia din funcție.

Comisia a audiat mai multe persoane, printre care actuali angajați ai Procuraturii Generale, foștii adjuncți ai lui Alexandr Stoianoglo, dar și actualul procuror general interimar Dumitru Robu.

Comisia de evaluare a performanțelor procurorului general suspendat de drept Alexandr Stoianoglo și-a desfășurat activitatea în perioada 30 noiembrie 2021 – 05 mai 2022 în cadrul ședințelor, care au avut loc în format mixt. 

Comisia a colectat informații și a desfășurat interviuri cu angajații Procuraturii Generale atribuțiile cărora includ implementarea politicilor de management în cadrul Procuraturii din Republica Moldova, inclusiv procurori și persoane care au deținut funcții de conducere în cadrul Procuraturii Generale și procuraturilor specializate, alte persoane vizate.

În cadrul activităților sale, Comisia a studiat și a analizat mai multe documente, între care rapoartele de activitate ale Procuraturii Republicii Moldova pentru anii 2019 - 2021, rapoartele de autoevaluare a sistemului intern de control managerial pentru anii 2019 - 2021, programul de dezvoltare strategică a Procuraturii Republicii Moldova pentru anii 2021-2025, rapoartele de monitorizare a executării planurilor de activități pe domenii, strategia de comunicare externă a sistemului Procuraturii Republicii Moldova, etc.

Comisia a audiat următoarele persoane:

 • Gheorghe Borș, procuror-șef interimar al Secției politici, reforme și management al proiectelor a Procuraturii Generale;
 • Mariana Cherpec, procuror delegat în Secția politici, reforme și management al proiectelor a Procuraturii Generale;
 • Ana Cușnir, procuror în Secția politici, reforme și management al proiectelor a Procuraturii Generale;
 • Tatiana Gulea, procuror-șef al Secției unificare a practicii în domeniul urmăririi penale din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale;
 • Alexandru Cladco, procuror-șef al Direcției cooperare internațională și integrare europeană a Procuraturii Generale;
 • Mircea Roșioru, ex-adjunct al Procurorului General;
 • Iurie Perevoznic, ex- adjunct al Procurorului General;
 • Alexandru Voloșin, ex-auditor intern al Procuraturii Generale;
 • Victor Ababii, Inspector-șef al Inspecției procurorilor;
 • Mihail Ivanov, procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție;
 • Lilian Rudei, ex-procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție;
 • Oxana Țurcanu, șef al Aparatului Procuraturii Generale;
 • Ivan Pamujac, ex-procuror șef al Procuraturii raionului Ceadîr - Lunga;
 • Dumitru Robu, Procuror General interimar;
 • Ion Caracuian, fost Procuror șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

Potrivit regulamentului, Comisia a desfășurat inclusiv audierea lui Alexandr Stoianoglo, procuror general suspendat de drept asupra Raportului de autoevaluare a activităților sale în perioada exercitării mandatului.

Comisia de evaluare a efectuat evaluarea modului în care s-au realizat obiectivele strategice de dezvoltare a instituției Procuraturii inclusiv prin prisma obiectivelor trasate de către acesta în Conceptul de management și dezvoltare instituțională a Procuraturii promovat și susținut la accederea în funcția de Procuror General al Republicii Moldova, raportat la realizările efective înregistrate în perioada exercitării mandatului și eventualele eșecuri sau omisiuni remarcate.

Astfel, cu referire la managementul comunicării interne și externe, potrivit raportului, contrar unor standarde și prevederilor legale, care stabilesc prezumția nevinovăției și tratamentul egal, ca fiind principii fundamentale într-un stat de drept, politica de comunicare promovată de Alexandr Stoianoglo s-a manifestat prin abordări selective și acuzații extra-procesuale, ceea ce nu poate însoți activitatea unui procuror, dar mai cu seamă a unui Procuror General.

„În calitate de spețe, este de remarcat modul în care s-a realizat comunicarea Procuraturii Generale pe dosarele lui Veaceslav Platon și Vladimir Plahotniuc, fiind observat că, Procuratura Generală a avut o comunicare intensă pe dosarele care îl vizează pe fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, dar și pe cazul de revizuire a dosarului lui Veaceslav Platon. Totuși, chiar și observatorii neutri au remarcat existența unei diferențe considerabile în stilul și modul de comunicare a mesajului”, se arată în raportul comisiei.

Diferența esențială în comunicarea Procuraturii Generale și a Procurorului General în privința celor doi subiecți ține de tonalitate și atitudine. În cazul comunicatelor de presă care îl vizau pe Veaceslav Platon, Procuratura a folosit de obicei un ton neutru, fără a aplica calificative incriminatoare, asigurându-se de respectarea prezumției nevinovăției. O altă tonalitate însă a fost abordată în privința altor dosare sau ieșiri publice utilizând în comunicarea sa un ton acuzator, fiind neglijat principiul de prezumție a nevinovăției. Și mai vizibilă este atitudinea organului de urmărire penală din expunerile în conferințe de presă ale procurorului general, Alexandr Stoianoglo”, se menționează în raport.

În concluzie, Comisia de evaluare a afirma că managementul comunicării interne și managementul comunicării externe în cadrul Procuraturii Republicii Moldova, în perioada exercitării mandatului de către Alexandr Stoianoglo nu a înregistrat nici o evoluție progresivă. Mai mult , acest management nu are la temelie o bună organizare, nu este bazat pe dezvoltarea noilor tehnologii și abordări, fiind perceput ca părtinitor și contrar principiilor care determină echidistanța și credibilitatea justițiarilor.

Totodată, membrii Comisiei au constatat că eficiența practică a politicilor de management al riscurilor în perioada supusă evaluării, nu a fost justificată de indicatorii de performanță a Procuraturii, motiv din care managementul analizat este calificat ca fiind doar unul formal documentat.

„Se constată astfel că, politicile manageriale promovate de către Procurorul General (suspendat de drept) Alexandr Stoinoglo nu au rezolvat de o manieră transparentă, eficientă și în timp util suspiciunile de lipsă de integritate care planau în privința conducerii Procuraturii, susceptibile de a afecta încrederea publicului în Procuratură și în persoana sa, motive din care constatările enumerate ante, justifică concluzia potrivit căreia Procurorul General suspendat de drept Alexandr Stoinoglo nu numai că nu a contribuit la ridicarea integrității procuraturii, ci a acționat contrar prevederilor legii, încălcând principiul integrității și standardului constituțional al încrederii la care este îndreptățit publicul în instituții și persoane oficiale”, susțin membrii Comisiei de evaluare.

Potrivit raportului, membrii Comisiei au remarcat o comunicare defectuoasă a Procuraturii Generale pe dosarele foștilor șefi de procuraturilor specializate Nicolae Chitoroagă și Viorel Morari. În cazul lui Viorel Morari, despre pornirea dosarului penal pentru îmbogățire ilicită și spălare de bani în proporții deosebit de mari Procurorul General Alexandr Stoianoglo a anunțat personal în cadrul unei conferințe de presă în februarie 2020. Procurorul General a oferit mai multe detalii despre învinuirile care i se aduc lui Viorel Morari și acțiunile procesuale întreprinse de procurori. Conferința de presă a fost dublată și de un comunicat de presă plasat pe site-ul Procuraturii Generale. Ulterior, Procuratura Generală a publicat pe site-ul său mai multe comunicate de presă cu privire la evoluția celor două dosare penale în privința fostului șef al Procuraturii Anticorupție.

Despre pornirea dosarului penal pentru îmbogățirea ilicită pe numele fostului șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale Nicolae Chitoroagă procurorii Procuraturii Anticorupție au anunțat pe 21 noiembrie 2019, când acesta a fost reținut. Atunci, Procuratura Anticorupție a emis un comunicat de presă în care a anunțat temeiul pentru care a fost pornit dosarul și acuzațiile aduse. A doua zi, Procuratura Anticorupție a mai plasat un anunț pe pagina sa de Facebook despre aplicarea arestului în privința lui Nicolae Chitoroagă. Acestea au fost singurele comunicate de presă emise de Procuratura Anticorupție pe dosarul Chitoroagă. Pe site-ul Procuraturii Generale acestea nu se regăsesc.

”Credibilitatea și sinceritatea Procurorului General (suspendat de drept) Alexandr Stoianoglo a fost afectată și de modul în care s-a comunicat cu publicul referitor la cazul soției acestuia, fiind mult mai indicată informarea publicului despre rezultatele investigațiilor efectuate decât publicarea comunicatului din 09.04.2021 prin care Procuratura Generală a calificat informațiile prezentate în investigație ca fiind false și drept o tentativă de a-l intimida pe Procurorul General în scopul deturnării investigațiilor privind frauda bancară. Potrivit comunicatului, investigația respectivă reprezintă obiectul unei investigații penale în procedura Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale pe faptul amestecului în înfăptuirea în justiției și în urmărirea penală, în interesele unei organizații criminale. Doar din descrierea succintă făcută mai sus putem trage concluzia că în perioada exercitării mandatului, Procurorul General suspendat de drept Alexandr Stoianoglo, în detrimentul unui început de mandat promițător, a avut o comunicare externă defectuoasă, acest stil fiind preluat de Procuratură în general”, se menționează în raport.

Comisia reține că prestația defectuoasă a Procurorului General (suspendat de drept), Stoianoglo Alexandru, în cazul dosarului privind expulzarea profesorilor turci a condus la lansarea de acuzații penale împotriva sa. Or, potrivit standardului constituțional de conduită instituțională, menținerea și consolidarea încrederii publice în instituții și autorități este una din obligațiile constituționale a titularului mandatului Procurorului General și în acest sens, încrederea publică în persoana Procurorului General nu ar trebuii rezolvată în cadrul procesului de urmărire penală, în condițiile unor bune practici de management al instituțiilor publice, motiv din care Comisia concluzionează că, Alexandr Stoianoglo a eșuat în aplicarea unor practici manageriale conforme obiectivelor constituționale ale Procuraturii. Practici diferențiate sau tratamente preferențiale.

Inițial, în Componența Comisie de evaluare a procurorului general suspendat au făcut parte Drago Kos, expert internațional anticorupție, propus de Președintele Republicii Moldova, Angela Popil, avocat, propusă de către Ministerul Justiției, Lidia Bulgac, ex-judecător, propusă de către Consiliul Superior al Magistraturii, Mariana Alexandru, consilier al procurorului - șef al DIICOT, România, propusă de către Consiliul Superior al Procurorilor, Ion Matușenco, avocat, propus de către procurorul general (suspendat de drept) Alexandr Stoianoglo.

Însă, în urma unor remanieri, Comisia și-a desfășurat activitatea în următoarea componentă:

 • Artur Regus - prețedinte;
 • Angela Popil - membru cu atribuții de secretar al Comisiei;
 • Drago Kos - membru al Comisiei;
 • Ion Matușenco - membru al Comisiei.

Astfel, sentința finală a comisiei i-au oferit lui Stoianoglo calificativul „nesatisfăcător”, punctajul final de evaluare acordat de comisie constituind 2,19 puncte. În aceste condiții, în urma modificării Legii cu privire la Procuratură de către majoritatea parlamentară, se va dispune revocarea acestuia din funcție.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE