În ianuarie-august 2009 exporturile au totalizat 790,2 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2008 cu 24,2%. Totodată, în perioada menţionată Moldova a realizat importuri de 1996,6 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2008 cu 38,3%. Astfel, gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în perioada de referinţă a fost de 39,6% faţă de 32,2% în ianuarie-august 2008.
În pofida faptului că ritmul de descreştere a importurilor a fost mai mare decât cel de scădere a exporturilor, balanţa comercială a Moldovei în opt luni ale anului 2009 a fost negativă, însumând 1206,4 mil. dolari SUA. În special, cu ţările Uniunii Europene (UE-27) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 441,6 mil. dolari SUA (în ianuarie-august 2008 – 876,8 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 435,5 mil. dolari SUA (în ianuarie-august 2008 – 732,8 mil. dolari SUA).
În acelaşi timpul, o balanţă comercială pozitivă în valoare de 83,5 mil. dolari SUA a fost înregistrată la produse alimentare, băuturi, tutun şi produse vegetale, în rezultatul majorării exporturilor de fructe, grîu, seminţe oleaginoase, zahăr şi produse zaharoase, preparate din legume şi fructe.
Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–27) au deţinut o cotă de 53,6% în total exporturi, ia cele destinate ţărilor CSI - 36,2%
În ianuarie-august 2009, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, Moldova a exportat mai puţine articole din metale comune (-79,5%), materiale textile şi articole din aceste materiale (-23,5%), produse minerale (-82%), produse alimentare, băuturi şi tutun (-13,9%), articole din piatră, ipsos, ciment, ceramică, sticlă şi din materiale similare (-56,9%), maşini şi aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (-19,3%).
Totodată, Moldova a importat mai puţine produse minerale (-37,2%), maşini şi aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (-44,8%), mijloace şi materiale de transport (-62,0%), metale comune şi articole din metale comune (-55,6%), materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (-39,4%), produse alimentare, băuturi şi tutun (30,1)%, produse chimice (-22,5%),
Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-27) au deţinut o pondere de 43,3% în total importuri (44% în ianuarie-august 2008). Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o cotă de 36,2% în total importuri (34,9% în ianuarie-august 2008).
Actualul guvern prognozează până la finele anului o scădere a exporturilor cu 18% şi a importurilor cu 29%.
Totodată, experţii economici de la IDIS “Viitorul” consideră că exporturile se vor diminua până la finele anului cu 29,3%, iar importurile – cu 35,8%.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE