Actualele evoluții economice nefaste din Republica Moldova, spre deosebire de anii precedenți, sunt determinate în cea mai mare parte de factorii interni și nu de cei externi. Concluziile aparțin unui noustudiu publicat de Expert-Grup, care analizează impactul ultimelor evoluții macroeconomice și a problemelor sistemului bancar asupra Bugetului Public Național, informează Politik.md.
Studiul relevă și faptul că un impact crucial în deteriorarea situației economice din Republica Moldova l-a avut criza din sistemul bancar, chiar dacă restricțiile comerciale impuse de Federația Rusă, evoluțiile economice din Ucraina și Rusia, dar și diminuarea remitențelor nu pot fi nici ele neglijate ca factori destabilizatori pentru economia națională.
Potrivit experților, administrarea defectuoasă a Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a dus la o depreciere exagerată a leului, una mai mare decât cea determinată de factorii obiectivi, iar supravegherea insuficientă a sectorului bancar a provocat o instabilitate majoră în acest sistem. În consecință, problemele din sectorul bancar, suprapunându-se peste factorii externi, au sporit inflația, au majorat costul creditelor, au diminuat veniturile reale ale gospodăriilor și au contribuit la reducerea importurilor, în ciuda ieftinirii produselor pe piețele externe.
Această situație a afectat nu doar veniturile Bugetului Public Național (BPN), ci și costul datoriei interne, prin prisma creșterii ratelor de dobândă la Valorile Mobiliare de Stat, dar și a creșterii riscurilor legate de garanțiile acordate de Guvern către BNM pentru creditare sectorului bancar.
Autorii studiului susțin că, ca urmare a actualei conjuncturi macroeconomice, vom constata o diminuare a încasărilor cu aproximativ 1,5 miliarde MDL, adică 3.5 procente din totalul de venituri bugetare planificate. Reducerea dată este în mare parte determinată de diminuarea importurilor.
În cazul unui scenariu pesimist, datoria publică va crește brusc pe parcursul următorilor ani, valorile maxime fiind de circa 50 procente din PIB în anul 2018, după care va începe să scadă temperat. Astfel, valorile maxime a datoriei publice vor fi sub pragul critic de 62% din PIB. În aceste condiții, Moldova va rămâne în grupul țărilor cu risc moderat de insolvabilitate, iar probabilitatea intrării în incapacitate de plată este de la ”mică” la ”moderată”. Totodată, în cazul unei decelerări bruște a creșterii economice, există riscul major ca probabilitatea de incapacitate de plată să treacă în categoria ”puternică”.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE