Guvernul a aprobat, în ședința de ieri, Strategia naţională „Diaspora-2025”, precum şi Planul de acţiuni pentru anii 2016-2018 pentru implementarea acesteia.
Strategia conține acțiuni concrete pentru promovarea și respectarea drepturilor cetățeniilor țării, indiferent de locul în care se află, consolidarea diasporei Republicii Moldova, prin lansarea unor programe, pentru a extinde rețelele asociațiilor și a crea puncte de conexiune tematice.
De menţionat că Programul de activitate al Guvernului pe anii 2016-2018 conține un compartiment separat, dedicat diasporei, cu o serie de obiective importante, printre care aprobarea unei strategii naţionale în domeniu.
În acest context, Strategia aprobată reprezintă cadrul general privind asigurarea coerenței politicilor statului, implementarea unei viziuni comune a Guvernului asupra diasporei.
Totodată, acțiunile strategice au menirea să contribuie la creșterea cooperării dintre Guvern, autoritățile publice centrale şi locale, societatea civilă din țară și diaspora. Guvernul îşi propune să pună în practică activitățile ce se regăsesc în Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale „Diaspora-2025”, cu suportul bugetar și al partenerilor de dezvoltare.
În procesul de elaborare a Strategiei au fost consultate comunităţile de moldoveni de peste hotare, societatea civilă, mediul academic din Republica Moldova, precum şi partenerii internaţionali. Conceptul Strategiei a fost prezentat, discutat și acceptat de către delegații Congresului VI al diasporei moldovenești, desfăşurat în septembrie 2014.
Republica Moldova are o diaspora numeroasă și diversă, stabilită în peste 30 de țări ale lumii. Conform unor studii recente, 520 de mii de cetățeni din Republica Moldova se află peste hotarele țării.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE