Biroul migrație și azil al Ministerului Afacerilor Interne a revizuit actele administrative emise în privința cetățenilor turci, profesori în cadrul Liceului ,,Orizont”, ca urmare a Hotărârii CtEDO din 11 iunie 2019.

Astfel, în urma reexaminării actelor, coroborând circumstanțele de fapt și de drept, deciziile de declarare a străinilor ca persoane indezirabile, emise în privința cetățenilor Republicii Turcia, au fost anulate. Respectiv, străinii menționați, au dreptul de a intra și de a se afla pe teritoriul Republicii Moldova.

Hotărârea de a revoca deciziile de declarare a străinilor ca persoane indezirabile, este bazată pe executarea Hotărârii CtEDO Ozdil și alții c. Republicii Moldova nr. 42305/18 din 11 iunie 2019, Deciziilor nr. 1398 din martie 2021 și nr. 1419 din decembrie 2021 ale Comitetului Miniștrilor Consiliului Europei, Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 13 noiembrie 2020, Raportului special al Ombudsmanului privind rezultatele investigării din oficiu a cazului de îndepărtare a unui grup de cetățeni turci de pe teritoriul Republicii Moldova la 06 septembrie 2018, publicat în aprilie 2020, precum și constatările organelor abilitate în revizuirea gradului de pericol social”, anunță Biroul migrație și azil.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE