Parlamentul a emis un anunț privind organizarea și desfășurarea concursului pentru selectarea candidaților la funcția de membru al Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) din partea Legislativului. Se întâmplă după ce membru CSM, Iulian Muntean și-a dat demisia, el figurând într-un dosar de corupție Comisia juridică, numiri și imunități a inițiat concursul pentru suplinirea funcției vacante. Potrivit legislației, CSM este constituit din 12 membri. Șase dintre ei, care nu fac parte din rândul judecătorilor, sunt numiți de Parlament, cu votul a trei cincimi dintre deputații aleși.

Potrivit anunțului public, candidat la funcția de membru al CSM poate fi persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții:

este cetățean al Republicii Moldova;

deține diplomă de licență în domeniul juridic sau în alt domeniu relevant;

are experiență în domeniul dreptului și o activitate notorie în domeniul jurisprudenței sau în alt domeniu relevant de cel puțin 10 ani;

se bucură de o reputaţie profesională şi integritate personală;

cunoaște limba de stat;

nu activează la momentul depunerii cererii în cadrul organelor puterii legislative, executive sau judecătorești;

nu este afiliată politic;

nu are în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligației de a nu admite manifestări de corupție;

nu are antecedente penale, inclusiv stinse, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni sau a fost absolvită de răspundere penală printr-un act de amnistie sau de grațiere;

nu a fost concediată sau eliberată din funcție din motive imputabile;

nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

În perioada  18.10 – 10.11.2023 (inclusiv)  ora 14:00 candidații pot depune personal dosarul de participare la concurs.

Concursul se va desfășura în condițiile Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru selectarea candidatului la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii din partea Parlamentului, aprobat prin Decizia Comisiei juridice, numiri și imunități nr. CJ – 06 nr. 123 din 18.10.2023.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE