Parlamentarii au adoptat o Declarație, prin care și-au afirmat angajamentul pentru promovarea reformelor și modernizarea țării, informează Politik.md. Astfel, deputații au promis să continue parcursul european al țării, conform Acordului de Asociere, au promis reforme la CNI, CNA și Procuratură.
Iată ce susțin deputații:
„Noi, membrii Parlamentului Republicii Moldova, adoptăm prezenta declarație:
Vom promova stabilitatea politică în țară, pentru a-i asigura pe cetățenii Republicii Moldova și pe partenerii noștri externi că agenda reformelor va fi promovată într-un mod ireversibil.
Ne angajăm să acționăm pentru consolidarea parcursului european al Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile Acordului de Asociere semnat cu Uniunea Europeană în iunie 2014. Înțelegem că seriozitatea opțiunii noastre va depinde de adoptarea cât mai rapidă, prin dialog cu Guvernul și în consultare cu societatea civilă, a pachetelor de legi din Agenda de Asociere și a celor orientate către reforme. În perioada următoare, toate reformele restante convenite cu partenerii europeni vor fi implementate, din perspectiva responsabilităților care revin Parlamentului și Guvernului.
Confirmăm susținerea pentru finalizarea „Foii de parcurs” privind cooperarea cu Fondul Monetar Internațional și trecerea la implementarea celor agreate. Suntem pe deplin conștienți că atractivitatea Republicii Moldova pentru investitorii străini și credibilitatea noastră pe plan extern depind de relația cu creditorii internaționali și partenerii de dezvoltare.
Conștientizăm că prin toate acțiunile noastre, proiectele de legi și hotărârile pe care le vom vota, vom putea reclădi încrederea cetățenilor în reprezentanții lor politici și instituțiile statului, asigurând astfel un trai mai bun pentru toți cetățenii.
Ne afirmăm susținerea pentru adoptarea urgentă a unui pachet legislativ pentru combaterea corupției și promovarea integrității. Comisia Națională de Integritate, Centrul Național Anticourpție și Procuratura Generală vor fi reformate pentru a ne asigura că au capacitate pentru a lupta eficient împotriva corupției, dar și independență reală față de factorii de decizie politică. Nimeni nu este mai presus de lege și nimeni nu va fi scutit de sancțiuni, privind încălcarea legii – acesta va fi moto-ul sub care noua legislație va fi elaborată, dezbătută și votată.
Ne angajăm să adoptăm un pachet legislativ complet privind reforme sistemului bancar, care să ofere garanții că banii cetățenilor sunt în deplină siguranță și niciodată nu vor putea fi furați. Doar în acest fel vom putea câștiga încrederea cetățenilor și vom asigura condițiile necesare ca sectorul bancar să contribuie la creșterea economică. De asemenea, susținem alegerea transparentă și rapidă a unei persoane profesioniste și integre la conducerea Băncii Naționale a Moldovei, înțelegând că acest pas va oferi mai multă credibilitate sectorului bancar.
Susținem adoptarea și implementarea măsurilor, care vor eficientiza serviciile publice și vor oferi un sprijin real din partea statului pentru toți cetățenii. În acest sens, vor fi adoptate decizii în ceea ce privește: tarifele la gaze naturale, energie electrică și produse petroliere; prețurile sociale pentru pâine și lapte, produse farmaceutice; accesul rapid și gratuit la servicii medicale; serviciul 112, eficiența acțiunilor poliției și ale structurilor care asigură ordinea publică.
Sprijinim mediul de afaceri, înțelegând că prin stabilitate, predictibilitate, transparență și comunicare vom asigura creșterea economică și dezvoltare. În locul confruntării cu mediul de afaceri, mass-media, puterea judecătorească și executivă, pledăm pentru cooperare în limitele atribuțiilor fiecăruia, urmărind cu toții dezvoltarea Moldovei. Credem, totodată, că este necesară o reformă fiscală profundă, pentru reașezarea pe baze sănătoase a veniturilor și cheltuielilor țării.
Reiterăm angajamentul nostru ferm pentru reintegrarea țării. Toți cetățenii Republicii Moldova fără nici o deosbire, inclusiv cei din UTA Găgăuzia și din raioanele de est, vor fi tratați în mod egal. Unitatea țării noastre rămâne a fi o prioritate pentru noi.
Considerăm că menținerea păcii și buna înțelegere este esențială pentru dezvoltarea țării. La nivel parlamentar, vom crea un mecanism de dialog între reprezentanții majorității parlamentare, opoziției și societății civile. Vom susține aplicarea principiilor deschiderii și transparenței actului de guvernare la nivel național și local. 

Declaratia plenului by CristinaLupanVlah

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE