Începând din 16 iulie toate instituţiile de învăţământ superior vor începe admiterea viitorilor studenți, iar dosarele vor putea fi depuse până la 31 iulie, transmite Politik cu referire la datele Ministerul Educaţiei şi Tineretului.
Și în acest an se va organiza un concurs de admitere (la locurile cu finanţare bugetară şi prin contract cu achitarea taxei pentru studii), cu înmatricularea în ordinea descrescătoare a mediei de concurs a candidaţilor, în limita numărului de locuri stabilite pentru fiecare specialitate.
Înmatricularea la locurile prin contract se va realiza din rândul candidaţilor la admitere situaţi sub ultimul admis la locurile finanţate de la buget, în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs.
Pentru deţinătorii diplomelor de studii medii de specialitate, care solicită specialităţi/domenii de formare profesională conform profilului studiat în colegiu, se va menţine cota de 10 la sută din numărul total de locuri.
La cererea de înscriere la concurs candidaţii urmează să anexeze actul de studii, în original cu anexa respectivă, certificatul medical-tip, diplomele de gradul I-III obţinute la concursuri, 4 fotografii 3x4 cm, dar şi alte documente.
Mai multe categorii de candidaţi la studii, printre care copii orfani, invalizi, persoane cu deficienţe fizice şi senzoriale, vor beneficia de cota de 15% din numărul total de locuri aprobate în planul de înmatriculare cu finanţare bugetară. Înscrierea la cota de 15% se efectuează la solicitarea candidatului şi prezentarea actelor justificative.
Premianţii olimpiadelor internaţionale şi naţionale vor beneficia de facilităţi la înmatriculare. Deţinătorii premiilor de gradele I-III la olimpiadele internaţionale la disciplinele şcolare incluse în planul de învăţământ din ultimii trei ani vor putea solicita înmatriculare la specialitatea (domeniul de formare profesională) dorită.
Concursul de admitere la studii superioare de masterat se organizează prin susţinerea, în scris sau oral, a unei probe complexe la disciplinele de profil, susţinerea testelor de verificare a competenţelor lingvistice la una din limbile străine şi de utilizare a calculatorului. Înmatricularea la studii de masterat se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de către candidaţi, în limitele numărului de locuri pentru care se organizează concursul.
Rezultatele concursului de admitere în universităţi vor fi anunţate la 5 august. În cazul în care nu toate locurile la studii superioare vor fi acoperite, în perioada 06 - 10 august, se va desfăşura concursul repetat.
Conform planului de admitere, în 2009 vor fi înmatriculaţi la studii univeristare 19.425 de candidaţi, dintre care 7.270 cu finaţare de la buget, iar 12.155 pe bază de contract. La studii de masterat vor fi înamtriculaţi 2.470.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE