Agricultorii sunt nemulţumiţi de unele prevederi ale noului regulament privind subvenţionarea agriculturii. Procesul de acordare a subvenţiilor, expus în actuala redacţie a Regulamentului este excesiv birocratizat, conţine constrângeri neargumentate şi poartă, pe alocuri un caracter discriminatoriu faţă de unii producători agricoli, a declarat miercuri, 20 ianuarie, preşedintele “UniAgroProtect” Alexandru Slusari, în cadrul unei mese rotunde.
Alexandru Slusari a spus că procedura de acordare a subvenţiilor trebuie să fie mai simplă, iar accentual ar trebui pus pe obiectul subvenţionării, cu descrierea documentelor de confirmare a cheltuielilor beneficiarilor de subvenţii.
Potrivit lui Slusari, agricultorii nu sunt de acord cu noua condiţie de a prezenta planuri de afaceri şi cu procedura de selectare a beneficiarilor în bază de concurs, care nu este foarte clară. Totodată, Uniunea îşi exprimă dezacordul cu introducerea condiţiei obligatorii de apartenenţă a agricultorilor la asociaţiile producătorilor de profil. Or, “fermierii moldoveni produc mai multe tipuri de culturi şi produse şi ar trebui să fie membri ai mai multor asociaţii. În această situaţie asociaţiile vor fi create doar pentru a obţine subvenţii, iar ulterior vor fi desfiinţate”.
În ceea ce priveşte cerinţa de prezentare a planurilor de afaceri, fermierii o consideră inportună, deoarece, deseori, ei solicită subvenţii pentru cheltuielile deja efectuate.
Pe de altă parte, preşedintele ”Uniagroprotect” a menţionat că agricultorii susţin prevederile ce ţin de mărimea fondului de subvenţionare şi direcţiile de suvbenţionare a agriculturii.
La rândul său, viceministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Vasile Bumacov a menţionat că proiectul Regulamentului privind suvbenţionarea în agricultură a fost prezentată astăzi în comisia parlamentară de profil şi urmează a fi examinat ulterior de către Parlament.
Pentru anul 2010, mărimea fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli constituie 300 mln lei. Mijloacele financiare ale fondului vor fi direcţionate pentru stimularea creditării producătorilor (100 mln lei), stimularea mecanismului de asigurarea a riscurilor în agricultură (15 mln lei), subvenţionarea investiţiilor în înfiinţarea plantaţiilor multianuale (30 mln lei), pentru producerea legumelor în sere (18 mln lei ), pentu procurarea tehnicii şi utilajului (40 mln lei), promovarea agriculturii ecologice (7 mln lei), pentru investiiţiile în sectorul zootehnic (15 mln lei), procurarea animalelor de prăsilă (15 mln lei), pentru dezvoltarea depozitelor şi caselor de ambalaj (30 mln lei).

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE