De la 1 decembrie 2012, accesul angajaților în sediul Primăriei se va efectua în baza legitimației de serviciu, însoțită de cartela de acces controlat, iar intrarea și ieșirea se vor îregistra în sistemul electronic de acces controlat. Controlul legitimațiilor se va realiza de către poliția Primăriei Chișinău.

O dispoziție în acest sens a fost semnată de către primarul general, Dorin Chirtoacă, care motivează decizia prin faptul că se dorește optimizarea și organizarea mai eficientă a activității instituției, precum și o asigurare a disciplinei de muncă a angajaților aparatului Primăriei municipiului Chișinău. De asemenea, se menționează că această dispoziție vine din necesitatea de a ține la evidență vizitatorii și a menține ordinea publică în sediul Primăriei.
 
Potrivit dispoziției primarului, accesul vizitatorilor se va efectua doar în orele de program cu publicul, prin intrarea centrală din bd Ștefan cel Mare, pe baza cartelei de acces și ecusoanelor. Cartelele și ecusoanele vor fi eliberate în baza actului de identitate personal, care va fi reținut și păstrat la intrare de către persoana responsabilă de accesul în sediul Primăriei.
 
La intrările destinate accesului publicului, polițiștii vor avea obligația de a consemna în registrul de intrare datele de identificare ale persoanelor străine, care solicită accesul în Primăria municipiului Chișinău, coordonând cu funcționarul public vizat permisiunea trecerii.
 
Registrul nominalizat va include următoarele rubrici: numărul cartelei de acces, numele și prenumele, seria și numărul actului de identitate, numele și prenumele funcționarului, subdiviziunea, ora intrării și ora ieșirii.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE