În acest an, tema propusă pentru ziua de 15 martie, care marchează Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor este „Consumatorii optează pentru servicii financiare corecte”.
În cadrul săptămînii de informare vor fi desfăşurate întîlniri de informare şi consultare a consumatorilor şi agenţilor economici din raioanele ţării. În cîteva centre comerciale din capitală vor fi organizate puncte de informare, la care consumatorii vor fi consiliaţi despre achiziţionarea de bunuri şi servicii, dar şi despre obligaţiile care le revin la cumpărare.
La 15 martie va fi organizată o masă rotundă consacrată Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor cu tema Protecţia intereselor economice a consumatorilor prin prisma conceptului „Consumatorii optează pentru servicii financiare corecte” .
La eveniment vor participa reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, instituţii, asociaţii obşteşti de protecţie a consumatorilor. Agenda mesei rotunde prevede un şir de subiecte din domeniul protecţiei consumatorilor care vor fi prezentate de reprezentanţi ai Băncii Naţionale, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Ministerului Economiei şi alte instituţii de resort.
Începînd cu anul 1983, în fiecare an, ziua de 15 Martie marchează Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor. Astfel, în întreaga lume, au loc manifestări care aduc în conştiinţa publică importanţa cunoaşterii şi protejării drepturilor oamenilor în calitate lor de consumatori.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE