În ultimii trei ani suma datorată de bănci creditorilor externi a crescut de aproape patru ori şi a constituit la sfârşitul anului trecut 581.75 mil USD, în timp ce angajamentele agenţilor economici din alte sectoare a crescut de 1,6 ori şi a urcat la  1 866.90 mil USD. Datoria externă guvernamentală s-a majorat nesemnificativ.

BNM precizează că angajamentele sectorului bancar au crescut ca urmare a „valorificării de noi împrumuturi în cadrul liniilor de credit de la instituţiile  financiare internaţionale şi de la băncile afiliate din străinătate, precum şi în urma creşterii depozitelor". În anul 2008 băncile au luat cu împrumut din exterior 308.1 mil USD pe termen lung şi 46.70 mil USD pe termen scurt.

O cotă de 35,7% din totalul datoriilor externe o reprezintă angajamentele pe termen scurt (de până la un an). În categoria datoriilor externe pe termen scurt intră creditele comerciale în formă de plăţi amânate pentru importuri, avansuri pentru exporturi ulterioare, datorii istorice pentru resursele energetice importate şi depozitele nerezidenţilor.

Suma depozitelor constituite în băncile moldoveneşti de către străini se cifrează la 226.6 mil USD.

Stocul datoriei externe publice şi public garantate s-a majorat cu 1,4%, până la 957.05  mil USD. Datoria externă privată negarantată constituia la sfârşitul anului trecut 3.168.42 mil USD, în creştere cu 33% faţă de 2007. Sectorul privat s-a împrumutat în anul 2008 cu peste 1 miliard de dolari SUA.

În ultimii cinci ani, potrivit Biroului Naţional de Statistică, datoria publică externă şi garantată de Guvern a             R. Moldova în Produsul Intern Brut (PIB) s-a redus în jumătate, de la 51,5% în 2003 până la 25% în 2007, iar Centrul Politic Economic al Institutului pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale "Viitorul" anticipează pentru acest an un nivel al îndatorării de 23% din PIB.

O altă categorie notată de BNM - alte sectoare (în fond companii) - concentrează datorii de 1 561,13 mln USD, după o dublare în ultimii cinci ani. 49,0% din totalul datoriei externe o constituie împrumuturile, 5,6% - valută şi depozite, 15,5% - creditele comerciale, 16,9% - angajamentele aferente investiţiilor directe ale nerezidenţilor.

Banca Mondială (BM) este cel mai mare creditor. Angajamenetele externe sub formă de împrumuturi şi titluri de valoare, inclusiv arieratele la ele se cifrează la 2 mlrd 453,33 mln USD, 18,4 la sută dintre care reprezintă angajamentele faţă de Banca Mondială. Banca Internaţională pentru Reconsturcţie şi Dezvoltare şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare, structuri ale BM, sunt cei mai mari creditori ai Guvernului moldovean, după care urmează Rusia căreia îi datorează 138,90 mln USD, SUA – respectiv 56,74 mln USD şi Japonia – 25,63 mln USD.

Companiile şi băncile se împrumută de la Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare, Corporaţia Financiară Internaţională şi alţi creditori. BNM notează că împrumuturile luate de la “alţi creditori” de sectorul privat se ridică la 1 359,86 mln USD.

Ceea ce este cert, spun analiştii, e că economia moldovenească are nevoie de mult mai multe investiţii, dar nu de bani speculativi sau de bani mulţi şi prost administraţi. Este la fel de clar că pe lângă continuarea reformelor instituţionale sunt necesare investiţii în infrastructura fizică fără de care creşterea investiţiilor în capacităţile de producţie şi atragerea unor împrumuturi pentru dezvoltarea economică nu este posibilă. 

În același timp, din 14 până în 20 martie rezervele valutare s-au micșorat cu 39,7 mil dolari sau cu 3,2%, iar la data de 20 martie au constituit 1 miliard 185,55 mil dolari.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE