Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat Raportul auditului conformității asupra modului de formare, administrare și întrebuințare a resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către PG în perioada 2018-2022. În perioada 2018-2022, organelor PG i-au fost precizate alocații de la bugetul de stat de 1,8 miliarde lei, cheltuielile de casă și cele efective constituind 1,7 miliarde lei, notează Noi.md. CCRM a constatat că 86,3% din totalul cheltuielilor sînt cheltuielile de personal și plățile aferente. La execuția acestor cheltuieli auditul nu a constatat abateri semnificative, cu excepția anului 2018, cînd a fost depășită limita prestabilită de 5% la acordarea premiilor, suma constituind 8,9 mil. lei. Există o problemă sistemică și la obligativitatea acordării concediilor anuale procurorilor, care au acumulat circa 59 mii zile nefolosite de concediu. Auditul a estimat că suma indemnizațiilor de concediu la finele anului 2022 a fost de peste 53 mil. lei și care poate produce dezechilibre în execuția bugetară a entității.

Auditul relevă prezența unor ilegalități și suspiciuni rezonabile de fraudă, cum ar fi: achiziționarea produselor de licențiere pentru calculatoare la un cost majorat cu 2,4 mil. lei, comparativ cu prețul agreat cu Compania furnizoare de produse software; prezența suspiciuni rezonabile de fraudă la achitarea licențelor pentru calculatoare în valoare de 2,5 mil. lei, care real nu au fost livrate și instalate, la procurarea a 48 de licențe pentru servere în valoare de 1,1 mil. lei mii lei, servere pe care PG nici nu le deține. Prin aceste acțiuni, factorii responsabili din cadrul PG au cauzat pierderi bugetului de stat în sumă de 3,6 mil. lei; CCRM a conchis că, în perioada auditată PG a dispus de un sistem parțial funcțional din punct de vedere a conformități, fapt ce a condus la multiple nereguli în utilizarea banilor publici inclusiv, riscuri de fraudă, precum și abateri în administrarea patrimoniului public. Concomitent, întru remedierea carențelor depistate Curtea de Conturi a înaintat 16 recomandări de audit, menite să îmbunătățească carențele constatate.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE