Curtea de Conturi a examinat Raportul auditului conformității cheltuielilor și a investițiilor capitale ale Moldovagaz. Misiunea de audit public extern a fost desfășurată la inițiativa Parlamentului.

Raportul relevă faptul că în cadrul Moldovagaz în diferite perioade au fost admise încălcări grave privind gestionarea aceste companii, iar guvernanța ei nu a fost una eficientă, nu au întrunit în totalitate criteriile de conformitate care guvernează acest holding.

Cel mai important aspect al auditului se referă la datoria care a fost acumulată de către compania fiică, față de concernur rus Gazprom. Auditorii menționează faptul că managementul defectuos de la Moldovagaz a dus la acumularea unor datorii uriașe, de peste 500 de milioane de dolari, ele cu mult depășind activele companiei.

Conform datelor evidenței contabile a SA Moldovagaz din datoriile înregistrate la 31.12.2021 pentru procurarea gazelor naturale în sumă de 590,8 mil. dolari, doar datoriile în sumă de 14,6 mil. dolari s-au format pentru livrările de gaze efectuate în prima jumătate a anului 1999 - până la formarea SA Moldovagaz, restul datoriilor s-au format în perioada de activitate a SA Moldovagaz, dintre care 144,8 mil. dolari pentru livrările din perioada 01.07.1999 – 31.12.2007, 394,1 mil. dolari pentru livrările efectuate în anii 2011-2015, iar 37,3 mil. dolari reprezintă datorii curente aferente livrărilor pentru decembrie 2021. Principalii factori  care au influențat neachitarea consumului curent al gazelor naturale ar fi:

-neachitările consumatorilor pentru gazele consumate care au însumat circa 1519,878 mil. lei, dintre care 103,121 mil. lei reprezintă creanțe compromise decontate;

-devierile tarifare aferente gazului consumat (diferența între prețul inclus în tarif și prețul real achitat) – circa 1.876,8 mil. lei;

-devieri tarifare aferente diminuării tarifelor cu devierea pozitivă a valorii gazelor – 774,9 mil. lei;

-valoarea pierderilor supranormative a gazelor naturale, inclusiv cu suspiciuni de consum fraudulos, neacceptate de ANRE în scopuri tarifare în sumă de 1022,8 mil. lei;

-investiții nefundamentate de SA Moldovagaz și neacceptate de ANRE în scopuri tarifare – 815,8 mil. lei, dintre care --investiții în clădirea SA Moldovagaz – 445,6 mil. lei, precum și în clădirea administrativă din mun. Ungheni – 20,7 mil. lei;

-cheltuieli ce nu țin de activitatea de întreprinzător, ajustate în scop fiscal conform declarațiilor VEN de întreprinderile din sistemul SA Moldovagaz - 1.000,2 mil. lei;

-cheltuieli aferente diferenței între cursul de schimb al valutei și cursul oficial al BNM – 102,7 mil. lei, neacceptate în scopuri tarifare în perioada anilor 2011-2014;

-dobânzi și comisioane aferente creditelor neacceptate în tarif – 64,1 mil. lei;

-cheltuielile pentru remunerarea muncii neacceptate spre recuperare prin tarif în perioada 2017-2021 în sumă de 246,2 mil. lei, etc.

Potrivit mai multor experți, datele care se conțin în raportul Curții de Conturi va pune în dificultate Guvernul în vederea onorării angajamentelor contractuale cu Gazpromul. Deși, Guvernul a comandat și el un raport de audit, în valoare de 16 milioane de lei, experții relevă faptul că statul a irosit bani bugetari, iar rlevanța auditului comandat de executiv nu va mai conta în problema partajării datoriilor Moldovagaz față de Gazprom

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE