Magistrații Curții Constituționale (CC) au dat aviz pozitiv pe marginea proiectului de lege privind modificarea Constituției prin organizarea unui referendum republican cinstituțional. CC a statuat că initiativa de revizuire a Constituției este conformă, corespunde cadrului temporal și nu depășește limitele de revizuire a legii supreme

„(…) Curtea Constituțională adoptă următorul aviz: 1. inițiativa de revizuire a Constituției R. Moldova prin referendum, semnată de 46 de deputați din Parlament, este prezentată de subiectul autorizat și în acest sens este conformă cu prevederile art. 141 alin. 1 lit. b din Constituție. 2. Inițiativa de revizuire a Constituției R. Moldova prin referendum corespunde limitelor temporale de revizuire stabilite de articolele 63 alin. 3 și 142 alin. 3 din Constituție.

3. Inițiativa de revizuire a Constituției R. Moldova prin referendum nu depășește limitele materiale de revizuire a Constituției, stabilite de art. 142 alin. 1 și 2 din Constituție, și poate fi prezentată Parlamentului spre examinare. 4. Acest aviz este definitiv, nu poate fi supus niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al R. Moldova”, a declarat președinta CC, Domnica Manole.

După avizarea de către CC, deputații urmează să prezinte Parlamentului proiectul de hotărâre care trebuie să conțină stabilirea datei referendumului, cât și întrebarea care va fi pusă cetățenilor: „Sunteți pentru aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană?”

20 octombrie 2024 ar urma să fie data în care va fi organizat referendum republican constituțional și, totodată, alegerile prezidențiale din R. Moldova.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE