Decizia definitivă a CtEDO a fost pronunțată astăzi, 18 februarie 2020. Curtea a decis că statul pârât trebuie să întoarcă solicitanților în comun (Ojog și Alții) până la 18 mai 2020, 36,55% din clădire care încă mai erau proprietatea reclamanților până la 20 iulie 2005, împreună cu terenurile adiacente, toate scutite de orice grevări, plus orice impozit care poate fi perceput.

În caz contrar, statul va trebuie să plătească reclamanților în comun, în același termen, 2.120.000 euro.

De asemenea, că statul pârât trebuie să plătească solicitanților în comun, în aceeași perioadă de trei luni, următoarele sume:

- 1.500.000 de euro cu titlu de de venit ratat;

- 5.000 de euro, la care se adaugă orice impozit care poate fi perceput cu titlu de daune morale;

- 10.000 de euro cu titlu de costuri și cheltuieli de judecată;

În cazul în care statul nu-și va respecta obligațiile, de la expirarea perioadei de trei luni indicate de CtEDO, va trebuie să se plătească o dobândă pentru sumele menționate mai sus, cu o rată egală cu rata de creditare a Băncii Centrale Europene de trei puncte procentuale.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE