Producţia globală agricolă din R. Moldova s-a majorat în prima jumătate a acestui an cu 11,4 la sută, informează Biroul Naţional de Statistică.

Potrivit datelor statistice, în primul semestru a fost înregistrată o creştere importantă a producţiei de carne, atât în întreprinderile agricole cât şi în gospodăriile populaţiei în medie cu 25 la sută.
Astfel, a crescut cu 13 la sută  producţia de ouă, cu 44 la sută creşterea porcinelor şi cu 17 la sută cea a păsărilor.
Totodată, producţia de lapte în gospodăriile de toate categoriile s-a diminuat cu 2 la sută.
Cea mai mare pondere în producţia globală agricolă, de peste 70 la sută, o au gospodăriile populaţiei, întreprinderilor agricole revenindu-le o cotă de circa 30 la sută.
Ponderea înaltă a gospodăriilor populaţiei se datorează în special şeptelului de vite, 95 la sută din numărul total de animale revenind bovinelor, dintre care vaci – 97 %, la porcine – 73 %, la ovine şi caprine.

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE